ZMIANY NAD WARTĄ

Komunikacja

POZNAŃ-BERDYCHOWO: Wkrótce wykonawca inwestycji montował będzie kolejne elementy konstrukcji stalowej mostu nad Kanałem Ulgi oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Z tego powodu trzeba wyłączyć dla użytkowników jeden z fragmentów Wartostrady.

Ze względów bezpieczeństwa konieczne jest wyłączenie z ruchu odcinka Wartostrady w rejonie trwających prac. Zmiana obowiązuje od 3 kwietnia 2024 roku.

Polega na wyłączeniu z ruchu dolnego odcinka Wartostrady po stronie Berdychowa, między północną stroną mostu św. Rocha i rejonem ronda w ciągu ul. Rychlewskiego. Objazd i obejście wyłączonego odcinka prowadzi przez pochylnie w rejonie ul. Przystań (na południowym krańcu zamykanego odcinka) oraz ul. Rychlewskiego (na północnym krańcu zamykanego odcinka). Piesi i rowerzyści mogą poruszać się więc drogą równoległą do Wartostrady, na ul. Przystań i Rychlewskiego. Z pochylni łączącej ul. Przystań z dolną Wartostradą korzystają pojazdy budowlane, dlatego prosimy o zwracanie szczególnej uwagi na polecenia wydawane przez pracowników wykonawcy. W dalszym ciągu w rejonie skrzyżowania ul. Rychlewskiego i Berdychowo obowiązuje czasowa organizacja ruchu (poruszanie się zmienionym torem jazdy).

Na Ostrów Tumski (Zagórze) dostarczane będą wkrótce większe elementy konstrukcji mostów. W celu zapewnienia możliwości bezpiecznego przejazdu pojazdów transportujących materiały oraz zaparkowania pojazdów mieszkańców, w rejonie ulic Nowe Zagórze i Wieżowej oraz ślepego wlotu ul. Wieżowej prowadzącego do budynków nr 73 i 75, został wprowadzony zakaz ruchu dla pojazdów, których właścicielami nie są mieszkańcy pobliskich posesji.

Mosty Berdychowskie ułatwią komunikację okolic kampusu Politechniki Poznańskiej z południowym rejonem Ostrowa Tumskiego i lewobrzeżną częścią miasta, w tym ze Starym Rynkiem.

Nad Wartą i Kanałem Ulgi powstaną dwie konstrukcje o długości 165 i 117 metrów. Obie części zaplanowano jako analogiczne pod względem architektonicznym i konstrukcyjnym, tworzące jednolitą całość. Zadanie obejmuje nie tylko budowę przeprawy, ale też chodników, pochylni i schodów.

Fot. Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu