KONIEC REMONTU

Komunikacja

24 sierpnia 2023 roku na remontowany odcinek ul. Warszawskiej od ul. Św. Michała do ul. Krańcowej w Poznaniu, a także na skrzyżowanie ulic Warszawskiej i Krańcowej, wraca stała organizacja ruchu.

Oznacza to, że zakończyły się roboty budowlane związane z prowadzonym od końca czerwca remontem i tym samym kończą się wynikające z tego niedogodności dla kierowców.

Wykonawca nie tylko wyremontował wymajającą wymiany i wzmocnienia nawierzchnię północnej (prowadzącej w kierunku centrum) jezdni ul. Warszawskiej od ul. św. Michała do ul. Krańcowej oraz nawierzchnię skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Krańcową, lecz również odtworzył chodnik, perony i zatoki autobusowe w nowej nawierzchni oraz wykonał opaski z betonowych płyt chodnikowych. Wyregulowana została również wysokość zjazdów, a także chodników w miejscach przejść dla pieszych.Dzięki przeprowadzonym pracom, które w najbliższych dniach poddane zostaną procedurze odbiorowej, poprawi się komfort i bezpieczeństwo poruszania się po jednej z najważniejszych arterii komunikacyjnych Poznania – czytamy na stronie Poznańskich Inwestycji Miejskich.

Fot. Poznańskie Inwestycje Miejskie