ANKIETA O PARKOWANIU

AKTUALNOŚCI

POZNAŃ-CHARTOWO/RATAJE/ŻEGRZE: W kwietniu mieszkańcy poznańskich osiedli na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” mogą wziąć udział w ankiecie dotyczącej wprowadzenia płatnej strefy parkowania.

W październiku i w listopadzie 2023 roku odbyły się dwa etapy konsultacji społecznych dotyczących wprowadzenia Spółdzielczej Strefy Parkowania na terenach zarządzanych przez SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu.

Spółdzielnia informuje, że pierwotne założenia SSP opracowane przez spółdzielczy zespół ds. strefy parkowania i przedstawione na spotkaniach organizowanych przez Kierownictwa Osiedli, były punktem wyjścia do rozmów z mieszkańcami.

Podczas stacjonarnych i elektronicznych konsultacji społecznych mieszkańcy zgłosili kilkaset pytań, próśb o wyjaśnienie i doprecyzowanie poszczególnych kwestii, a także wątpliwości oraz propozycji dotyczących planów wprowadzenia SSP. Na podstawie najczęściej występujących, w grudniu 2023 roku powstało podsumowanie pn. Spółdzielcza Strefa Parkowania – pytania i odpowiedzi, z którym można zapoznać się na stronie internetowej Spółdzielni.

Na bazie nadesłanych wniosków mieszkańców, Spółdzielnia przygotowała 3 warianty Spółdzielczej Strefy Parkowania, które przedstawiamy poniżej.

Wstępne założenia związane z wprowadzeniem Spółdzielczej Strefy Parkowania (dalej SSP) w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu zostały przygotowane w związku z licznymi wnioskami mieszkańców Spółdzielni, w szczególności z osiedli Piastowskiego, Jagiellońskiego, Oświecenia, Powstań Narodowych, Pomet i Tysiąclecia, dotyczącymi uregulowania kwestii parkowania. Od dłuższego czasu tereny Spółdzielni są traktowane jako parkingi buforowe przez osoby z miejscowości ościennych, obrzeży miasta i ze wspólnot mieszkaniowych sąsiadujących z terenami spółdzielczymi.

Likwidacja darmowego parkingu w galerii Posnania, otwarcie trasy kórnickiej i Górnego Tarasu Rataj, bliskość wspólnot mieszkaniowych (Lofty nad Wartą, ul. Wołkowyska, ul. Wagrowska, os. Zodiak) spowodowały jeszcze większą liczbę samochodów na ratajskich parkingach.

SSP nie zostanie wprowadzona bez zgody mieszkańców poszczególnych osiedli. Uważamy, że o zasadach strefy powinni zdecydować wszyscy mieszkańcy Spółdzielni, jednak, czy wprowadzić ją na danym osiedlu  – wyłącznie jego mieszkańcy.

W 2024 r. zostaną przeprowadzone 2 ankiety – pierwsza dot. kształtu i zasad strefy, gdzie prawo będzie miał wypowiedzieć się każdy mieszkaniec Spółdzielni, a po odpowiednim czasie poprzedzonym szeroką kampanią informacyjną, druga, w której wezmą udział wyłącznie mieszkańcy danego osiedla, którzy odpowiedzą na pytanie, czy wyrażają zgodę na wprowadzenie strefy parkowania na swoim osiedlu.

Od 2 do 4 kwietnia br. gospodarze domu będą dostarczają do skrzynek na listy ankiety dotyczące zasad Spółdzielczej Strefy Parkowania (osoby, które wskazały inny adres korespondencyjny otrzymają listy przekazane przez Pocztę Polską). Ankieta składa się z pisma przewodniego, formularza ankiety oraz opisu 3 wariantów. Przed oddaniem głosu można zapoznać się ze szczegółowymi informacjami o SSP na stronie www.osiedlemlodych.pl/konsultacje-ssp.

W marcu 2024 r. odbyła się kampania informacyjna o wariantach Spółdzielczej Strefy Parkowania przygotowująca do przeprowadzenia ankiety (obecny etap).

W kwietniu 2024 r. zaplanowano  III etap konsultacji społecznych i przeprowadzenie ankiety.

W drugim półroczu 2024 r. przewidziano przeprowadzenie ankiety dotyczącej wprowadzenia Spółdzielczej Strefy Parkowania na os. Piastowskim (wyrażenie/niewyrażenie zgody) wśród mieszkańców wyłącznie tego osiedla.

Fot. Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedle Młodych w Poznaniu