REMONT NA SIERPOWEJ

Komunikacja

POZNAŃ-SZCZEPANKOWO: Budowa nowego chodnika, jezdni i oświetlenia oraz nasadzenia zieleni to najważniejsze prace, jakie w zostaną zrealizowane na ul. Sierpowej na poznańskim Szczepankowie.

Roboty rozpoczęły się 23 stycznia br. na odcinku od ul. Szczepankowo do ul. Brzoskwiniowej. Mieszkańcy zyskają infrastrukturę poprawiającą komfort i bezpieczeństwo korzystania z tej drogi. Zakres prac na ul. Sierpowej obejmuje budowę chodnika na 235-metrowym odcinku od ul. Szczepankowo do ul. Brzoskwiniowej, po wschodniej stronie drogi, jak również przebudowę fragmentu jezdni ul. Sierpowej przed skrzyżowaniem z ul. Szczepankowo (ok. 90 metrów). Chodnik zostanie wykonany z płyt betonowych o wymiarach 50×50 cm i będzie miał szerokość min. 2 metrów. Natomiast jezdnia zyska bitumiczną nawierzchnię o szerokości od 6 do 7,5 metrów na wlocie skrzyżowania z ul. Szczepankowo i zostanie dowiązana do istniejącego utwardzonego fragmentu ul. Sierpowej. W miejscu gruntowego łącznika pomiędzy ul. Sierpową i Szczepankowo, biegnącego wzdłuż ogrodzenia przepompowni Aquanetu również powstanie chodnik z płyt betonowych.

Zmieni się także geometria wspomnianego wyżej skrzyżowania. Obecnie utwardzona jezdnia ul. Sierpowej „urywa się” na wysokości przepompowni, a ostatnie metry ulicy to nieutwardzona droga, łącząca się pod kątem ostrym z ul. Szczepankowo. Po przebudowie ul. Sierpowa kończyć się będzie łukiem i prostopadłym wlotem skrzyżowania. Wlot ul. Sierpowej zostanie wyniesiony, wyznaczone na nim będzie przejście dla pieszych.

Przebudowa ul. Sierpowej obejmuje również montaż oświetlenia, budowę kanału technologicznego i wykonanie odwodnienia oraz zjazdów na posesje. Zwieńczeniem inwestycji będzie nowa zieleń – posadzonych zostanie 12 drzew.

Prace na ul. Sierpowej potrwają do końca kwietnia 2023 roku. Ich koszt wyniesie 1,327 miliona złotych i zostanie częściowo pokryty ze środków finansowych Rady Osiedla Szczepankowo – Spławie – Krzesinki – czytamy na stronie poznańskiego Zarządu Dróg Miejskich.

Fot. Zarząd Dróg Miejskich