MODERNIZACJA CHODNIKA

Komunikacja

Rozpoczął się remont chodnika na ulicy Wiatracznej w Poznaniu. Stara, zdegradowana nawierzchnia zostanie zastąpiona nową.

Prace prowadzone są wzdłuż osiedla Czecha aż do ronda królowej Ryksy (skrzyżowania z ulicą Kurlandzką). To dokończenie robót rozpoczętych w ubiegłych latach. Po ich zakończeniu mieszkańcy będą mieć nowe, wygodne trakty piesze wokół całego osiedla.

Termin zakończenia prac został wyznaczony na 14 lipca br. Ich koszt to niespełna 265 tysięcy złotych. Środki pochodzą z puli znajdującej się w dyspozycji Rady Osiedla Chartowo – informuje Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu.

Fot. Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu