REMONT ULICY

Komunikacja

POZNAŃ-ANTONINEK: Trwają intensywnne roboty drogowe przy przebudowie ul. Dobrowita w Poznaniu.

Prace ruszyły od koniec czerwca na odcinku od ul. Sędziwoja do Leszka.

W ramach prac powstanie tutaj nowa jezdnia, utwardzone pobocza i odwodnienie, a także kanalizacja deszczowa.

Przebudowana droga zyska nawierzchnię o szerokości 4,5 metra, wykonaną z kostki betonowej. Pobocza, również ułożone z kostki, będą miały szerokość 1,5 metra. Odwodnienie ulicy zostanie poprowadzone w osi ulicy i będzie miało formę podłużnego ścieku, obniżonego o 2 cm względem poziomu jezdni. Projekt przewiduje również budowę kanalizacji deszczowej. W celu dodatkowego uspokojenia ruchu, w odległości ok. 50 m od ul. Sędziwoja pojawi się próg zwalniający.

Roboty budowlane na ul. Dobrowita ruszyły do końca czerwca (zgodnie z podpisaną 24 maja umową wykonawca miał 30 dni na rozpoczęcie prac) i potrwają do pierwszej połowy września br.

Koszt modernizacji wyniesie 570 tysięcy złotych i będzie częściowo pokryty ze środków rady osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole – czytamy w komunikacie Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

Fot. Facebook/Rada Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole