WYMIANA SZYN

Komunikacja

POZNAŃ-PIOTROWO: 24 czerwca br. rozpoczyna się naprawa wschodniej części węzła rozjazdowego na skrzyżowaniu ulic Kórnicka i Jana Pawła II w Poznaniu.

MPK informuje, że prace nie spowodują zmian w organizacji transportu publicznego, jednak czasowo zwężona zostanie jezdnia prowadząca z Rataj w kierunku ronda Śródka.

Przeprowadzenie napraw jest niezbędne z uwagi na stan torowiska, w szczególności szyn na łukach prowadzących od strony modernizowanej obecnie tzw. trasy kórnickiej w kierunku ulicy Jana Pawła II. Wykorzystując okres, gdy nie jest po nich prowadzony ruch tramwajowy, wykonawca – działając na zamówienie spółki MPK Poznań realizującej umowę powierzenia z Zarządem Transportu Miejskiego w Poznaniu – przeprowadzi ich wymianę. Efekty tych prac będą w pełni odczuwalne po otwarciu dla ruchu trasy do osiedla Lecha.

Prace związane z wymianą rozjazdu pozostaną bez wpływu na transport publiczny. Ruch kołowy od ronda Rataje w kierunku ronda Śródka zostanie utrzymany, choć nastąpi zwężenie jezdni. Uczestnicy ruchu drogowego proszeni są o zachowanie ostrożności i zwracanie uwagi na oznakowanie.

Przypomnijmy, że zachodnia część węzła rozjazdowego na skrzyżowaniu ulic Kórnicka i Jana Pawła II została wymieniona w 2020 roku, w trakcie zamknięcia trasy tramwajowej przez most św. Rocha. Natomiast spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie informuje o postępach prac związanych z przebudową tzw. trasy kórnickiej, czyli torowiska od ul. Jana PPoznańawła II do osiedla Lecha.

– Budowana jest konstrukcja torowiska, a na niej montowane są nowe szyny. Przy osiedlu Łacina powstaje zupełnie nowy przystanek, a pozostałe zyskają nową nawierzchnię, schody i pochylnie. Trwająca inwestycja to także zmiana układu drogowego: powstaje odcinek ulicy, który będzie przedłużeniem ul. Pleszewskiej od skrzyżowania z Warczygłowy do skrzyżowania Kaliskiej i Polanka, z możliwością przejazdu przez torowisko. Konstrukcja nowej drogi została już wybudowana, jest tam także główna warstwa nawierzchni i krawężniki. Wzdłuż jezdni powstają chodniki – trwają prace brukarskie, widać też zarys nowej drogi rowerowej. Równolegle z pracami torowymi i drogowymi, trwają roboty związane z infrastrukturą podziemną, m.in. siecią kanalizacji deszczowej. Do zadań wykonawcy należą również budowa odwodnienia, oświetlenia ulicznego, montaż monitoringu, a także budowa utwardzonego dojazdu dla służb technicznych do stacji prostownikowej Rataje – podaje spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Fot. MPK Poznań