REMONT CHODNIKA

Komunikacja

POZNAŃ-STAROŁĘKA: 26 września br. rozpoczął się remont ciągu pieszo – rowerowego na ul. Hetmańskiej. Prace będą prowadzone po południowej stronie, pomiędzy mostem Przemysła I, a Rondem Starołęka i dalej na wysokości parkingu Park&Ride.

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu informuje, że jest to ostatni odcinek, który nie ma jeszcze nowej nawierzchni. W poprzednich latach remonty były już prowadzone po obu stronach ulicy Hetmańskiej na wysokości ogródków działkowych. Teraz przyszedł czas na prace po południowej stronie, od Warty do ronda Starołęka. Po ich zakończeniu, czyli w połowie listopada piesi i rowerzyści będą mogli chodzić i jeździć w o wiele bardziej komfortowych warunkach.

Podczas prac zerwana zostanie stara, a w jej miejsce ułożona nowa nawierzchnia, ponadto na wysokości parkingu P&R droga rowerowa i chodnik zostaną rozdzielone.

Obecnie nie ma przejścia i przejazdu w rejonie prac. Dlatego piesi i rowerzyści  poruszający się ulicą Hetmańska w okolicach Warty powinni korzystać z północnej strony ulicy. W okolicy parkingu P&R rondo Starołęka wyznaczone będzie obejście – czytamy w komunikacie ZDM.

Fot. ZDM Poznań