RUCH WAHADŁOWY

Komunikacja

POZNAŃ-STAROŁĘKA: Od 1 marca do 30 czerwca 2024, w związku z budową drogi gminnej – odnogi ul. Obodrzyckiej oraz budową komór przeciskowych dla kanalizacji deszczowej i przyłącza gazowego wraz z siecią gazową, wprowadzane są etapowo zmiany w organizacji ruchu na ul. Obodrzyckiej w Poznaniu.

Poznański Zarząd Dróg Miejskich  informuje, że w kolejnych etapach zwężane połówkowo będą krótkie odcinki w środkowej części ul. Obodrzyckiej w rejonie postępujących prac w pasie drogowym, a ruch wahadłowy pojazdów sterowany jest sygnalizacją świetlną.

Prędkość maksymalna pojazdów w rejonie prac została czasowo zmniejszona do 30 km/h.

Należy liczyć się z czasowymi ograniczeniami wyjazdu z posesji oraz utrudnieniami w ruchu pieszym. Sugerowany objazd zwężonej ul. Obodrzyckiej wyznaczono ulicami Unii Lubelskiej, Żegrze i Kurlandzką w Poznaniu.

Fot. Zdjęcie ilustracyjne Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu