KONSULTACJE NA CHARTOWIE

AKTUALNOŚCI

POZNAŃ-CHARTOWO: Miasto ogłosiło konsultacje społeczne dotyczące Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie osiedla Tysiąclecia w Poznaniu.

Teren objęty projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie ulicInflanckiej i Chartowo oraz alei Radziejewskiego” w Poznaniu znajduje się we wschodniej części miasta, w dzielnicy mieszkaniowej Rataje, w kwartale pomiędzy ulicami: Inflancka, Chartowo oraz aleją Radziejewskiego. W jego sąsiedztwie zlokalizowane są tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub zabudowy usługowej oraz użytek ekologiczny „Traszki Ratajskie”. Granice projektu obejmują obszar o powierzchni około 19,9 ha.

Sporządzenie i uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie ulic Inflanckiej i Chartowo oraz alei Radziejewskiego” w Poznaniu ma na celu m.in.

przywrócenie ustaleń planistycznych na terenie całego osiedla Tysiąclecia. Pozwoli na zabezpieczenie terenów zieleni osiedlowej przed niekontrolowaną zabudową oraz utrzymanie charakteru zabudowy i modernistycznej struktury urbanistycznej osiedla – informuje Miejska Pracownia Urbanistyczna.

I etap konsultacji społecznych trwa od 13 października do 3 listopada 2023 r.

Swoje opinie i sugestie dotyczące planu można przesyłać:

– pocztą elektroniczną na adres: mpu@poznan.mpu.pl

– pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań.

Fot. Miejska Pracownia Urbanistyczna