REMONT NA TRASIE

Komunikacja

POZNAŃ-RATAJE/CHARTOWO: 17 października rozpoczął się ostatni etap przebudowy tras tramwajowych tzw. Górnego Tarasu Rataj (GTR). Nowe torowisko pojawi się na trasie kórnickiej – od ulicy Jana Pawła II do osiedla Lecha. Przebudowa spowoduje konieczność wyłączenia ruchu na tym odcinku – tramwaje jadą zmienionymi trasami.

Komunikację zastępczą zapewniają linie autobusowe numer 154 i 190.

– Przebudowa trasy kórnickiej jest potrzebna z uwagi na jej bardzo zły stan. Już od długiego czasu tramwaje kursują tu z ograniczeniami prędkości ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa przejazdu pasażerom – mówi Jan Gosiewski, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.

Dodał on, że inwestycja rozpocznie się od rozbiórki mocno zużytego już torowiska i sieci trakcyjnej. Cała trasa o długości blisko dwóch kilometrów zostanie kompleksowo przebudowana.

Przebudowane zostaną istniejące przystanki Kórnicka (za ul. Jana Pawła II, przy centrum handlowym) i Os. Tysiąclecia. Z kolei obecne perony przystanku Polanka czeka rozbiórka. W zamian powstaną dwa nowe: Polanka – bliżej przejścia w ciągu ul. Milczańskiej, a także Łacina – w rejonie nowych osiedli mieszkaniowych. Wszystkie zostaną dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zmienią się również trasy rowerowe i ciągi piesze w rejonie inwestycji, m.in. zostaną dostosowane do nowych peronów przystankowych, schodów i pochylni. W planach jest budowa ciągu pieszego i rowerowego po południowej stronie torowiska do ul. Piaśnickiej i Inflanckiej.

Prace drogowe będą dotyczyły fragmentu tzw. ringu Łacina. Przewidziana jest budowa przedłużenia ul. Pleszewskiej o długości ponad 200 metrów, na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy do skrzyżowania ulic Kaliska i Polanka z możliwością przejazdu przez torowisko. Będzie to jednojezdniowa ulica z chodnikiem po obu stronach i drogą rowerową po stronie wschodniej. Po przebudowie przejazd przez torowisko tramwajowe w ciągu ul. Milczańskiej nie będzie dostępny dla samochodów, przewiduje się tam budowę wyłącznie przejścia i przejazdu dla pieszych i rowerzystów. W zakres zadania wchodzi budowa odwodnienia, oświetlenia ulicznego, montaż monitoringu. Wyłoniony w postępowaniu przetargowym wykonawca zrealizuje również budowę utwardzonego dojazdu dla służb technicznych zmierzających do stacji prostownikowej Rataje.

Wykonawca inwestycji zajmie się również zielenią. Posadzonych zostanie 250 drzew w rejonie przebudowanej trasy. Dzięki nowym nasadzeniom zwiększy się o ok. 1/3 liczba krzewów wzdłuż torowiska. Konieczne będzie także usunięcie drzew kolidujących z planowaną rozbudową chodnika, drogi rowerowej i trasy tramwajowej. Do przesadzenia udało się zakwalifikować 14 młodych drzew.

Zmiany w komunikacji tramwajowej dotyczą linii numer 5 i 18. „Piątka” z ronda Rataje kursuje ulicami Zamenhofa i Hetmańską do Unii Lubelskiej, z kolei „osiemnastka” od przystanku Piaśnicka Rynek jedzie przez Chartowo, Żegrze, Hetmańską i Zamenhofa do ronda Rataje, a następnie stałą trasą przez Królowej Jadwigi, most Dworcowy, Kaponierę i Dąbrowskiego na Ogrody. Linia nr 17 jest zawieszona.

W celu umożliwienia jak najłatwiejszych przesiadek pomiędzy liniami numer 1, 5, 11 i 18 obsługującymi Górny Taras Rataj ich rozkłady zostały skoordynowane. Z jadącego z Franowa tramwaju nr 1 na rondzie Żegrze/rondzie Starołęka można się przesiąść na „piątkę”, a z linii nr 18 na „jedenastkę”. Pozwoli to na podwojenie oferty przewozowej dla osiedli położonych na Chartowie i Żegrzu.

Komunikację zastępczą zapewniają linie autobusowe 154 i 190, które poprowadzono ulicami Anny Jantar i Brneńską, a następnie przez Milczańską i Inflancką na Chartowo i Żegrze. Relację Dworzec Rataje – os. Czecha dodatkowo wzmocni wydłużona linia nr 190. Będą z niej mogli skorzystać między innymi studenci z Rataj, chcący dojechać na Kampus UAM Morasko. Warto także pamiętać o możliwości przejazdu pomiędzy os. Czecha a Dworcem Rataje autobusami numer 152, 162, 166, 181 i 196 kursującymi ulicą Piłsudskiego oraz kursującymi ulicą Baraniaka do Śródki liniami numer 157 i 184.

Ponadto, w celu wzmocnienia komunikacji autobusowej wzdłuż ulicy Krzywoustego (obsługa południowej części Polanki i os. Lecha) podmiejskie linie nr 511 i 512 skierowano ulicą Krzywoustego do Dworca Rataje. Do pętli Franowo kursuje bez zmian autobus nr 425.

Zarząd Transportu Miejskiego będzie na bieżąco monitorował sytuację, tak żeby w razie potrzeby wprowadzać zmiany. 

Od 17 października br. przystanek Krzywoustego Wiadukt będzie miał zmienioną nazwę na  Bobrzańska.

Prace na trasie kórnickiej zakończą się jesienią 2023 roku.

Fot. Poznańskie Inwestycje Miejskie