RÓWNIEJ NA KRZYWOUSTEGO

AKTUALNOŚCI

POZNAŃ-FRANOWO: Prace związane z remontem ul. Krzywoustego w Poznaniu dobiegają końca. Od 29 maja przejezdne są oba pasy ruchu jezdni wylotowej, prowadzącej w kierunku Kórnika i węzła autostradowego. Droga zyskała m.in. równą nawierzchnię i nowe bariery. 

Zakończenie prac nastąpił przed zakładanym terminem, który przewidziany był na czerwiec. Już w maju wykonawca zakończył większość robót związanych z remontem, a w ostatnich dniach wykorzystywał przerwy w opadach deszczu na wprowadzenie docelowego oznakowania poziomego. Malowanie mogło odbywać się tylko wtedy, gdy jezdnia była sucha.

Remont nitki wylotowej ul. Krzywoustego został przeprowadzony na odcinku od wiaduktu nad torami kolejowymi do węzła autostradowego Krzesiny. Inwestycja to kontynuacja rozpoczętego w ubiegłym roku przez Zarząd Dróg Miejskich remontu ul. Krzywoustego, który dotyczył wtedy jezdni prowadzącej do Poznania. Kończone właśnie prace na jezdni wylotowej miały szerszy zakres, bo obejmowały również wymianę nawierzchni na węźle Szczepankowo. Ponadto jezdnia wyjazdowa była bardziej zniszczona i konieczne było również wykonanie remontów wgłębnych nawierzchni. 

Dzięki inwestycji kierowcy będą przejeżdżać wzmocnioną i naprawioną nawierzchnią jezdni ul. Krzywoustego prowadzącej w kierunku węzła autostradowego – informują Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Fot. Archiwum poznan.pl