ZALANA WARTOSTRADA

AKTUALNOŚCI

POZNAŃ-NOWE MIASTO: W związku z podniesieniem się poziomu wody i możliwością osiągnięcia stanu ostrzegawczego w Warcie i Cybinie wyłączone z użytkowania są poszczególne odcinki Wartostrady w Poznaniu.

403 centymetry – taką wartość pokazuje w połowie lutego 2024 roku wodowskaz na moście św. Rocha w Poznaniu. Tendencja wzrostowa cały czas się utrzymuje, dlatego nie jest to więc prawdopodobnie najwyższa wartość, jaką zobaczymy na wodowskazie w Poznaniu. Stan alarmowy to 500 centymetrów – do niego pozostał prawie 1 metr.

Z tego powodu przy części zjazdów na Wartostradę oraz w kilkunastu punktach na trasie jeszcze przed weekendem ustawiono barierki i znaki zakazu ruchu.

Wyłączone z użytkowania są najniżej położone części Wartostrady, znajdujące się po obu stronach rzeki, od okolic mostu Królowej Jadwigi po most Chrobrego, a także odcinek wzdłuż Cybiny w rejonie ICHOT oraz fragmenty położone na wysokości os. Piastowskiego i w okolicach ulic Piastowskiej i Bielniki w Poznaniu.

Fot. Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu