POLICJA U DYREKTORKI

AKTUALNOŚCI

POZNAŃ-NOWE MIASTO: Na polecenie Prokuratury Okręgowej w Poznaniu funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu 4 marca 2024 r. zatrzymali dyrektor Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu.

Media o rzekomych nieprawidłowościach pisały już na początku 2024 r. Jako pierwszy ujawnił je Onet.pl.   

Prokuratura Okręgowa w Poznaniu informuje na stronie internetowej, że Ewie Z. przedstawiono zarzuty dotyczące działania na szkodę Miasta Poznania poprzez wykorzystanie funkcji dyrektora i nadużycie swoich uprawień, a także pokrzywdzenia wierzycieli oraz nakłonienia świadka do złożenia fałszywych zeznań. W ramach wolnościowych środków zapobiegawczych prokurator zawiesił podejrzaną w pełnieniu funkcji dyrektora ZOO i zakazał wstępu na jego teren.

Obecnie prowadzone jest śledztwo dotyczące nieprawidłowości w poznańskim Ogrodzie Zoologicznym. Postępowanie to zostało wszczęte z zawiadomienia osoby fizycznej. Po przeprowadzeniu szeregu czynności śledczy zgromadzili obszerny materiał dowodowy, który pozwolił na przedstawienie dyrektor poznańskiego ZOO zarzutów karnych. Ich podstawą są zeznania świadków oraz ujawnione dokumenty.

Ewa Z. jest podejrzana o przekroczenie uprawnień funkcjonariusza publicznego i działanie na szkodę interesu publicznego, w tym oszustwa i przywłaszczenia mienia na szkodę Miasta Poznania oraz poświadczenia nieprawdy w dokumentacji. Stawiane zarzuty obejmują również ukrywanie majątku ze szkodą dla wierzycieli. Prokurator zarzuca podejrzanej także to, że wykorzystując swoje stanowisko poleciła pracownikowi ZOO złożenie korzystnych dla niej samej fałszywych zeznań.

Śledczy ustalili, że Ewa Z. pełniąc funkcję dyrektora poznańskiego Ogrodu Zoologicznego w latach 2016 – 2024, nadużyła swoich uprawień i doprowadziła Miasto Poznań do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie co najmniej 100 tysięcy złotych. Powyższe było możliwe, gdyż wymieniona potwierdziła wykonanie na rzecz ZOO usług, które nigdy nie zostały w zrealizowane. Dowody wykazały, że podejrzana korzystała ze służbowego samochodu dla celów prywatnych, a kierowca – według doniesień mediów –  miał wozić ją do domu i do pracy, a także odwozić do szkoły jej dziecko. Śledczy ustalili, że zakupioną na potrzeby ZOO karmę, szczepionki oraz lekarstwa przeznaczała dla będących jej własnością zwierząt. Zlecała również zatrudnionemu w ogrodzie zoologicznym weterynarzowi przeprowadzenie zabiegów medycznych jej czterech szopów i dwóch psów. Śledczy ustalili, że Ewa Z. dwukrotnie poświadczyła nieprawdę w dokumentacji ogrodu zoologicznego.

Ponadto, jak wynika z zebranych dowodów, wymieniona działała na szkodę swoich wierzycieli, ukrywając na rachunku bankowym innej osoby zagrożone zajęciem komorniczym środki finansowe z utworów literackich.   

Ewa Z. wykorzystując uzależnienie od siebie jako dyrektora ZOO w Poznaniu, poleciła pracownikowi tej placówki złożenie nieprawdziwych zeznań i zatajenie prawdy o wiadomych świadkowi nieprawidłowościach.

Podejrzana nie przyznała się do stawianych jej zarzutów i złożyła obszerne wyjaśnienia, które pozostają w sprzeczności z dotychczas zebranymi dowodami.

Prokurator zastosował wobec Ewy Z.  dozór policji połączony z zakazem kontaktowania się ze świadkami, a także zawiesił w czynnościach służbowych, tj. pełnienia funkcji dyrektora ZOO i zakazał wstępu na jego teren na czas trwania postępowania.

Podejrzanej grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności – informuje prokuratura.

Miasto informuje, że postępowanie o możliwości popełnienia przestępstwa przez dyrekcję Ogrodu Zoologicznego zostało wszczęte w lipcu 2022 r., po zawiadomieniu złożonym przez prezydenta Poznania. Miasto na bieżąco przekazywało prokuraturze wszystkie informacje i materiały potrzebne w postępowaniu.

– Pierwszą kontrolę ogrodu zleciliśmy już wiele lat temu. Wówczas nie wykazała nieprawidłowości – mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. – Dziękuję pracownikom zoo, którzy poinformowali mnie o sytuacji w placówce. Podjęliśmy kolejną kontrolę i na podstawie jej ustaleń natychmiast poinformowaliśmy organy ścigania. Jako Miasto nie mamy narzędzi, by stwierdzić, czy doszło do przestępstwa – to zadanie prokuratury. Doceniam wszystko, co dyrektor zoo zrobiła dla dobra zwierząt, pokazując swoje wielkie serce. Nie może być jednak zgody na łamanie prawa, nie możemy akceptować nadużyć. Czekamy na rzetelne wyjaśnienie sprawy, współpracując z prokuraturą. 

Od 2020 r. do chwili obecnej rozpatrzonych zostało 6 skarg (w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego) na dyrektorkę ogrodu. Rada Miasta Poznania podjęła wobec nich stosowne uchwały. 

Do urzędu wpływała również liczna korespondencja – były to wnioski oraz informacje dotyczące uwag do działalności ogrodu zoologicznego. Każda z nich była procedowana zgodnie z prawem i obowiązkami spoczywającym na organie nadzorującym Poznański Ogród Zoologiczny, jakim jest Miasto – czytamy na stronie poznan.pl.

Obowiązek kierowania ogrodem zoologicznym przejęła czasowo Anna Orchowska – w ramach stanowiska zastępczyni dyrektora placówki.

Fot. Facebook / ZOO Poznań Official Site