MILCZAŃSKA JEDNOKIERUNKOWA

Komunikacja

POZNAŃ-POLANKA: Wraz z przebudową trasy tramwajowej pomiędzy ul. Jana Pawła II a os. Lecha w Poznaniu zmienił się okoliczny układ drogowy i wprowadzono jeden kierunek ruchu.

13 czerwca wprowadzono zmianę organizacji ruchu polegająca na ograniczeniu przejazdu przez torowisko przy ul. Milczańskiej. Będzie można jechać tylko w jednym kierunku, od ul. Katowickiej do ul. Milczańskiej w Poznaniu.

Zmiana organizacji ruchu jest konieczna z uwagi na postęp prac. Wykonawca robót starał się utrzymywać przejazd możliwie najdłużej, ale nastąpił etap, w którym musi już przystąpić do prac w torowisku na wysokości ul. Milczańskiej. Póki co wyłączony został  jeden kierunek, tzn. nie będzie można przejechać od ul. Milczańskiej w kierunku ul. Katowickiej. Objazd dla mieszkańców pobliskich osiedli poprowadzono ulicami: Brneńską, Pleszewską, Warczygłowy, Jana Pawła II, Kaliską i Maltańską. 

Ruch jednokierunkowy w przeciwnym kierunku jest możliwy tymczasowym przejazdem przez torowisko wyznaczonym od strony Franowa. W kolejnym etapie przejazd zostanie zamknięty docelowo. Ruch pieszych nie zmienia się, nadal będzie można przejść w obrębie starego przejazdu tramwajowego.

Docelowo przejazd przez torowisko tramwajowe na wysokości ul. Milczańskiej nie jest dostępny dla samochodów. Po zakończeniu inwestycji będzie tam wyłącznie przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów. Wyłączenie go z ruchu samochodowego nastąpi zgodnie z zapisami planu miejscowego. W zamian kierowcy zyskają nowy przejazd, bliżej ul. Jana Pawła II. Jest to element powstającego tzw. ringu Łacina, w ramach którego ul. Kaliska zostanie rozbudowana na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła II z dostosowaniem organizacji ruchu do ruchu jednokierunkowego na tym odcinku. Będzie tam także nowy przejazd przez torowisko tramwajowe – gdy tylko zostanie on wykonany, to całkowicie wyłączony z ruchu zostanie ten przy ul. Milczańskiej – informują Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Fot. Poznańskie Inwestycje Miejskie/ Archiwum Wieści z Okolicy