ABORYGENI NA GŁUSZYNIE

AKTUALNOŚCI

POZNAŃ-GŁUSZYNA: Z okazji obchodów Roku Strzeleckiego stolicę Wielkopolski odwiedzili w połowie maja przedstawiciele aborygeńskiego plemienia Monero-Ngarigo.

Goście z Australii spotkali się z Jackiem Jaśkowiakiem, prezydentem Poznania, zapalili znicz przy grobie Pawła Edmunda Strzeleckiego, podróżnika i zdobywcy góry Kościuszki oraz zaśpiewali dla poznaniaków podczas specjalnego wydarzenia w Pawilonie. Odwiedzili też poznańską Głuszynę, bo właśnie w tym miejscu rodził się on 20 lipca 1797 roku, wówczas podpoznańskiej wsi, obecnie części miasta.

15 maja w Szkole Podstawowej nr 53 w Poznaniu im. Pawła Edmunda Strzeleckiego odbyło się spotkanie z przedstawicielami plemienia i Tradycyjnych Kustoszy Góry Kościuszki w Australii. Podczas prelekcji można było posłuchać opowieści o górze z polską nazwą, o polskim  podróżniku i Aborygenach. Atrakcją był też występ chóru.     

Strzelecki pochodził ze zubożałej rodziny szlacheckiej o tradycjach patriotycznych. Był badaczem, geologiem, odkrywcą i podróżnikiem. Jako pierwszy Polak okrążył indywidualnie kulę ziemską w celach naukowych. W Alpach Australijskich zdobył najwyższy szczyt kontynentu, który nazwał imieniem Tadeusza Kościuszki, na cześć przywódcy insurekcji z 1794 r. Strzelecki ostatecznie osiadł w Wielkiej Brytanii, gdzie otrzymał tytuł szlachecki i został członkiem prestiżowych towarzystw naukowych. 

Angażował się także w działania dobroczynne, m.in. działając na rzecz dożywiania dzieci w okresie Wielkiego Głodu w Irlandii. Zmarł 6 października 1873 roku i został pochowany w Londynie. W 1997 roku jego prochy sprowadzono do Polski i złożono w Krypcie Zasłużonych Wielkopolan w podziemiach kościoła św. Wojciecha w Poznaniu.

Patronem medialnym wydarzeń związanych z Rokiem Pawła Edmunda Strzeleckiego jest redakcja Wieści z Okolicy.

Fot. Szkoła Podstawowa nr 53 w Poznaniu

Fot. Przedszkole nr 17 w Poznaniu