STREFA DŁUŻEJ

Komunikacja

POZNAŃ: Od 1 sierpnia 2022 roku postój w Strefie Płatnego Parkowania będzie obowiązywać do godziny 20:00. Natomiast od października strefa powiększy się o kilka ulic na poznańskim Berdychowie.

Zarząd Dróg Miejskich informuje, że obecnie opłaty za postój na obszarze Strefy Płatnego Parkowania obowiązują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00. 1 sierpnia godziny funkcjonowania strefy zostaną wydłużone o dwie godziny. Zmiana dotyczy terenów Łazarza, Wildy, części Jeżyc oraz Śródki, Zagórza i Ostrowa Tumskiego. W Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania, czyli na Starym Mieście i fragmencie Jeżyc od ul. Roosevelta do ul. Polnej, godziny płatnego postoju (8:00-20:00 od poniedziałku do piątku i 8:00-18:00 w soboty) nie zmienią się.

Nowe godziny obowiązywania opłat za parkowanie zostały przyjęte przez Radę Miasta Poznania podczas sesji w czerwcu i stanowią odpowiedź na głosy płynące ze strony mieszkańców.

– Kierowcy mieszkający przy ulicach objętych Strefą Płatnego Parkowania wielokrotnie zwracali uwagę na problem ze znalezieniem miejsca postojowego po godzinie 18:00, kiedy wracają do domów, a opłaty za postój przestają obowiązywać – mówi Piotr Libicki, zastępca dyrektora ZDM ds. Przestrzeni Publicznej. –  To również jeden z najważniejszych wniosków płynących z przeprowadzonej pod koniec ubiegłego roku ankiety mieszkańców. Liczymy, że wydłużenie godzin działania strefy do 20:00 poprawi dostępność miejsc postojowych dla osób mieszkających przy objętych nią ulicach – dodaje.

Nowe godziny obowiązywania opłat za postój to nie jedyne zmiany w SPP w tym roku. 3 października płatnym parkowaniem objęte zostaną ulice: Berdychowo, Piotrowo i Św. Roch, czyli obszar ograniczony ulicami Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Krzywoustego oraz korytami Warty i Cybiny.

Ponadto zmienione zostaną granice istniejącej SPP/ŚSPP na Łazarzu i Starym Mieście. W obszar płatnego postoju zostanie włączona północna strona ul. Hetmańskiej oraz wschodnia strona ulic Reymonta i Przybyszewskiego. Za postój trzeba będzie zapłacić w rejonie Cytadeli na ul. Pułaskiego i Armii Poznań, a także na pozostających dotychczas poza strefą fragmentach ul. Cichej, al. Niepodległości i w sąsiedztwie dworca PKP Poznań Garbary. Korekta granic SPP/ŚSPP również zacznie obowiązywać od 3 października – informuje ZDM.