ROWEREM DO TERM

Komunikacja

POZNAŃ-KOMANDORIA: Zarząd Dróg Miejskich informuje, że wygodniej będzie można dojść lub dojechać rowerem do Term Maltańskich i w rejon ogrodu zoologicznego.

W październiku rozpoczęła się wymiana nawierzchni na trasie pieszo – rowerowej wzdłuż ul. Warszawskiej. Prace prowadzone są po południowej stronie ulicy, od przystanku „Termalna” do ul. Mogileńskiej. To jedna z tras głównych Programu Rowerowego Miasta Poznania – Radial 14. Stara, popękana nawierzchnia zostanie zastąpiona równą masą bitumiczną. Dzięki temu znacznie zwiększy się komfort przemieszczania się. Prace, jeśli pozwolą na to warunki atmosferyczne, mają potrwać do końca października. W przyszłym roku natomiast zamontowane zostanie oznakowanie Rowerowego Systemu Informacji Miejskiej. To fragment trasy głównej z Programu Rowerowego Miasta Poznania, łączącej stację Poznań – Antoninek z centrum. Można nią dojechać również do nowego ZOO oraz ścieżki w koronach drzew. Projekt „Rowerostrada do ZOO/ścieżki w koronach drzew” jest realizowany dzięki głosom mieszkańców w Poznańskim Budżecie Obywatelskim. Wykonawcą jest Zakład Robót Drogowych. Koszt prac wynosi 773 tysiące złotych i jest finansowany ze środków z PBO (600 tysięcy zł) oraz Zarządu Dróg Miejskich – czytamy na stronie poznańskich drogowców.

Fot. ZDM Poznań