CHODNIK NA UL. ROCHA

AKTUALNOŚCI

POZNAŃ-ROCHA: Po wielu latach starań Rady Osiedla Rataje remont chodnika przy ul. Św. Rocha w Poznaniu stał się faktem. Latem ruszyły prace – o czym informuje Zarząd Dróg Miejskich.

Chodnik na tej ulicy od wielu lat był sporym problemem. Uszkodzone, ruszające się płytki, wystające ponad powierzchnię były wręcz zagrożeniem dla pieszych.

Fot. Wieści z Okolicy

24 czerwca, wykonawca rozpoczął prace związane z przebudową chodnika po północnej stronie ulicy, na odcinku od ul. Serafitek do Jana Pawła II. Zdemontowana została już stara i zniszczona nawierzchnia. Obecnie trwa układanie kanału technologicznego.

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu informuje, że nowa nawierzchnia chodnika wykonana zostanie z płyt betonowych 50×50 cm, na długości ponad 300 metrów. Chodnik będzie miał dwa metry szerokości. Przy przejściach dla pieszych obniżone będą krawężniki i zamontowany maty fakturowe przydatne dla osób niewidomych i niedowidzących przekraczających jezdnię. W ramach prac wykonawca odbrukuje także nieużytkowane, utwardzone powierzchnie przy przejściu dla pieszych i skrzyżowaniu z ul. Serafitek, a na skwerze wzdłuż ul. Serafitek (przy kościele p.w. św. Rocha) posadzi siedem platanów.
Warto dodać, że zadanie zostało rozszerzone o wymianę warstwy ścieralnej na jezdni, by poprawić komfort przejazdu. Zniszczony asfalt zostanie sfrezowany na odcinku od ul. Serafitek do ul. Jana Pawła II i na jego miejsce ułożony nowy.

Całość prac będzie kosztować prawie dwa miliony złotych. Ich zakończenie planowane jest na połowę września br.

Jak podkreśla osiedlowy radny Wojciech Strzelecki historia starań w sprawie modernizacji ul. Św. Rocha w Poznaniu sięga już kilkunastu lat wstecz, kiedy to Rada Osiedla Rataje na wniosek mieszkańców rozpoczęła działania w tym temacie.

– Na początku Rada Osiedla w swoim planie finansowym przeznaczyła środki na wykonanie projektu modernizacji bazującego na zgłoszonych przez mieszkańców oczekiwaniach dla tego terenu. Pierwszy projekt zawierał kilka wariantów przebudowy, a po analizie zgłosiliśmy do niego uwagi mające na celu jak najlepsze spełnienie oczekiwań, w tym zapewnienie wygody dla pieszych, legalnych miejsc parkingowych oraz komfortu okolicznych mieszkańców. Pierwotnie koszt wykonania był wyceniany na ok. milion złotych, więc w swoich kolejnych budżetach Rada umieszczała środki na współfinansowanie realizacji tego projektu oraz prowadziła rozmowy z miastem w celu pozyskania reszty środków na realizację tej i nwestycji. Z uwagi na trudności wpozyskaniu pełnego finansowania postanowiliśmy podzielić ten projekt na kilka etapów, a od władz miejskich otrzymaliśmy zapewnienie, że przebudowa tej ulicy zostanie w pełni zrealizowana pozakończeniu przebudowy Ronda Rataje – mówi Wojciech Strzelecki.

Fot. Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu