KONSULTACJE SPOŁECZNE

AKTUALNOŚCI

POZNAŃ-POLANKA: Trwa II etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie ulic Kaliskiej, Polanka i Sowiej” w Poznaniu.

25 czerwca 2024 r. o godzinie 17.00 zaplanowano spotkanie konsultacyjne w formie zdalnej, przy pomocy aplikacji Zoom, w którym będą mogli wziąć udział mieszkańcy.

Konsultacje są organizowane ponieważ jest konieczność wprowadzenia zmian w zakresie ustaleń dotyczących obsługi komunikacji – w związku z wydana decyzją ZRID dla fragmentu

tzw. „Ringu Łaciny” przewidującą dwa zjazdy z drogi zbiorczej na przedmiotowy teren w celu umożliwienia ich faktycznej realizacji:

• potrzeba weryfikacji: funkcji terenów, parametrów wysokości zabudowy

(zwiększenie dopuszczonych wysokości) oraz wskaźników parkingowych.

Sporządzenie planu pozwoli na m.in.

• określenie zasad obsługi komunikacyjnej analizowanego terenu

w ramach projektowanej drogi na podstawie decyzji ZRID oraz

zapewnienie działkom dostępu do drogi publicznej,

• weryfikację funkcji terenu oraz maksymalnej wysokości nowej

zabudowy,

• zaktualizowanie normatywu parkingowego (z 1,5 na 1)

Konsultacje społeczne potrwają od 25 czerwca do 12 lipca 2024 r.

Swoje opinie i sugestie dotyczące planu można przesyłać:

– pocztą elektroniczną na adres: mpu@poznan.mpu.pl

– pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań.

Fot. Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu