PROJEKT DLA PARKU

AKTUALNOŚCI

POZNAŃ-ŁACINA: Stworzenie koncepcji zielonego i otwartego dla wszystkich miejsca spotkań na Łacinie – to wyzwanie, przed jakim stanęli studenci poznańskich uczelni w ramach konkursu architektonicznego. Ogłoszono jego wyniki oraz zaprezentowano nagrodzone i wyróżnione prace. Zebrane pomysły posłużą za inspiracje do późniejszego projektu realizacyjnego. 

Miasto Poznań pisze na stronie internetowej, że Łacina to jedno z najszybciej rozwijających się miejsc w stolicy Wielkopolski. Na temat tego, co może powstać pomiędzy trasą kórnicką a ulicą Andrzeja Sobczaka, wypowiedzieli się młodzi projektanci. Ich zadaniem było stworzenie koncepcji zagospodarowania terenu z położeniem akcentu na zieleń i ekologię. Zaprojektowana przestrzeń powinna zachęcać do spotkań i integracji. Ma tam powstać m.in. park i Centrum Duszpasterskie. Uczestnicy konkursu wzięli też pod uwagę wyniki konsultacji społecznych.

– Przed naszą kaplicą na Łacinie jest spory kawałek ziemi. Postanowiliśmy zaprosić ludzi do współtworzenia miejsca, w którym można ze sobą porozmawiać wśród otaczającej przyrody. Miejsca, gdzie spotkają się wszyscy mieszkańcy dzielnicy – zarówno ludzie wierzący, jak i niewierzący – mówił ks. Radek Rakowski, proboszcz parafii p.w. Imienia Jezus na Łacinie, jeden z pomysłodawców projektu.

Konkurs „Idea miejsca spotkań dla osiedla Rataje na Łacinie” był adresowany do studentów Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Przyrodniczego i Politechniki Poznańskiej. 

Został ogłoszony w lutym. Prace można było składać do końca maja.

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Stał się dla studentów okazją do otwierania się na inne specjalności oraz współpracy interdyscyplinarnej, a dla miasta – szansą na wykorzystanie potencjału intelektualnego i twórczego poznańskich uczelni.

– Chcieliśmy uświadomić młodym ludziom, że bez współpracy nie można rozwiązywać poważnych problemów. Zależało nam też, by pokazać przyszłym architektom, że rozwój miasta to nie tylko tworzenie nowych mieszkań, ale też rozwój przestrzeni wspólnej, miejsc spotkań. Takim miejscem ma być właśnie ogród na Łacinie – tłumaczyła Elżbieta Raszeja, prof. Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu SPAK, która odpowiadała za organizację warsztatów dla studentów.

Prace konkursowe złożyło 27 zespołów. 14 czerwca na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu zaprezentowano najlepsze projekty.

– Formuła konkursu zakładająca współpracę studentów czterech uczelni jest całkowicie nowa. Jakie to przyniosło owoce, zobaczyliśmy podczas obrad jury, które były wnikliwe, długotrwałe, zawzięte, ale też merytoryczne, obejmujące spojrzenie z różnych stron. Ostatecznie osiągnęliśmy porozumienie, które przełożyło się na wyniki konkursu – wspominała prof. Bogumiła Jung, prorektorka Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Jury (w skład którego weszli przedstawiciele poznańskich uczelni, Rady Osiedla Rataje, Urzędu Miasta Poznania i parafii na Łacinie) zdecydowało o przyznaniu 3 nagród i 2 równorzędnych wyróżnień. Pracę, która zajęła pierwsze miejsce, sędziowie docenili za kompleksowe podejście do zadania konkursowego oraz wyrazistą odpowiedź projektową. Jej autorzy stworzyli koncepcję „Zielonej Łaciny” – miejsca spotkań, nadając mu wyjątkowy i indywidualny charakter. Doceniono oryginalną i atrakcyjną propozycję zróżnicowania poziomów i ukształtowania nowych form terenowych.

Dla autorów najlepszych prac przewidziana została pula nagród w wysokości 20 tys. zł. 

Oddolne działania społeczności lokalnej, dotyczące stworzenia parku i miejsca spotkań na Łacinie, stały się impulsem do podjęcia przez Miasto Poznań decyzji o  przeprowadzeniu konsultacji społecznych. Miasto zaprosiło do współpracy Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. W części ankietowej swoje zdanie wyraziło ponad 1700 osób. Druga część konsultacji przeprowadzona została w formie trzech spotkań dla mieszkańców Łaciny i jej najbliższej okolicy, które odbyły się w lokalnej kawiarni.

– Chcieliśmy dowiedzieć się, czego oczekują mieszkańcy, jak chcą tę przestrzeń użytkować i jakie funkcje powinna ona spełniać – tłumaczy Agata Przybylak z Gabinetu Prezydenta Urzędu Miasta Poznania. 

– Jako Rada Osiedla Rataje będziemy brać czynny udział w pracach tak aby „Idea miejsca spotkań dla osiedla Rataje na Łacinie – mówi Artur Gumny, osiedlowy radny z Rataj i zarazem członek sądu konkursowego.

I nagrodę (w wysokości 8 tys. zł) zdobyła Weronika Kalota – Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, Szymon Musiałowski – Politechnika Poznańska, Jakub Zajadacz – Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu. Organizatorem konkursu było Miasto Poznań we współpracy z Parafią Łacina pw. Imienia Jezus, Uniwersytetem Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu (UAP), Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) oraz Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu (UPP) pod honorowym patronatem Rady Miasta Poznania.

Tymczasem 20 czerwca, o godz. 19:15, przy ul. Czesława Niemena 7a na Łacinie odbędzie się plenerowe spotkanie z lokalną społecznością, podczas którego zaprezentowane zostaną wyniki studenckiego konkursu. Wystawa prac połączona będzie z wymianą myśli. Spotkanie odbędzie się zanim do prac projektowych przystąpią architekci. Miastu zależy, aby mieszkanki i mieszkańcy Łaciny mieli wpływ na to, jak będzie wyglądać ich najbliższe otoczenie.

Fot. poznan.pl