WYMIEŃ KOPCIUCHA

AKTUALNOŚCI

POZNAŃ: Wciąż można składać wnioski do programu Kawka Bis, pozwalającego otrzymać dofinansowanie na wymianę tzw. kopciuchów. Warto się pospieszyć. Jest wielu chętnych. Poza tym od stycznia posiadaczom starych bezklasowych pieców centralnego ogrzewania grozi kara grzywny.

Kawka BiS to miejski program, dzięki któremu mieszkańcy Poznania mogą wymienić stare, niespełniające norm piece na bardziej ekologiczne źródła ciepła. Pozwala to znacznie ograniczyć emisję zanieczyszczeń powstających na skutek spalania paliw stałych, takich jak węgiel, drewno i brykiet.

W programie można uzyskać dofinansowanie na likwidację pozaklasowego pieca w przypadku zmiany na:

 • ogrzewanie z miejskiej sieci ciepłowniczej, gazowe bądź elektryczne,
 • pompę ciepła typu powietrze-woda lub gruntową,
 • pompę ciepła łącznie z instalacją fotowoltaiczną lub ogrzewanie elektryczne łącznie z instalacją fotowoltaiczną.

Nabór do tegorocznej edycji programu Kawka Bis ruszył na początku stycznia. Do końca lutego wpłynęło 236 wniosków. Wydział Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta przygotował już 190 umów na kwotę ponad 3 milionów złotych. 

Możliwe jest pozyskanie nawet 100% dofinansowania kosztów wymiany „kopciucha”. Otrzymać można:

 • 12 000 zł na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej i ogrzewanie elektryczne,
 • 15 000 zł w przypadku zmiany na ogrzewanie gazowe,
 • 25 000 zł w przypadku montażu ogrzewania elektrycznego i paneli fotowoltaicznych – nie więcej niż 300 zł/m2 ogrzewanej powierzchni,
 • 30 000 zł na wymianę pieca na pompę ciepła (typ: powietrze-woda lub gruntowa) – nie więcej niż 300 zł/m2 ogrzewanej powierzchni,
 • 40 000 zł na wymianę pieca na pompę ciepła (typ: powietrze-woda lub gruntowa) i panele fotowoltaiczne – nie więcej niż 400 zł/m2 ogrzewanej powierzchni. 

Maksymalne dofinansowanie w tegorocznej edycji akcji (podobnie jak w ubiegłej) będzie największe od początku istnienia programu. Warto dodać, że to ostatni rok z tak wysokimi kwotami dotacji. Od 2025 r. będą one sukcesywnie spadać.

Finansowanie przedsięwzięcia może odbyć się bez kredytów czy angażowania środków własnych, dzięki wykorzystaniu metody faktury odroczonej. 

Bezzwrotna dotacja przysługuje wszystkim mieszkańcom Poznania, którzy do ogrzewania swoich mieszkań  wciąż wykorzystują tak zwane kopciuchy. Wsparcie mogą również uzyskać wspólnoty oraz przedsiębiorcy, osoby prawne, a także jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Wnioski o dofinansowanie można składać:

 • za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP),
 • osobiście, w formie papierowej – w siedzibie Wydziału Klimatu i Środowiska przy ul. Gronowej 22a, 61-655 Poznań (w godzinach pracy urzędu),
 • listownie (kierując dokumenty na wskazany adres) – datą złożenia wniosku jest data jego wpływu do Urzędu Miasta Poznania, nie stempla pocztowego.

Czas na to jest od 2 stycznia do 31 lipca 2024 r. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z udzieleniem dotacji. Dokumenty rozpatrywane będą według kolejności zgłoszeń. 

Im wcześniej zostanie złożony wniosek, tym szybciej będzie on rozpatrzony i zostanie więcej czasu na realizację inwestycji. Rozliczenie z otrzymanego dofinansowania musi nastąpić do 31 października 2024 roku (do tego czasu nowy system ogrzewania musi już działać).

Warto zaznaczyć, że jest to najwyższy czas na likwidację „kopciucha”. Na mocy uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego od stycznia tego roku korzystanie z nich może być karane. Posiadaczom starych bezklasowych kotłów centralnego ogrzewania grozi kara grzywny w wysokości do 5 tys. zł.

Do końca 2023 r. należało wymienić wszystkie kotły pozaklasowe, do końca 2025 r. należy zastąpić bardziej ekologicznymi rozwiązaniami piece kaflowe lub typu koza (tzw. miejscowe ogrzewacze pomieszczeń), a do końca 2027 r. kotły spełniające wymogi klasy 3 i 4.

Więcej informacji dotyczących Kawki Bis wraz z formularzami wniosków do pobrania można znaleźć na stronie internetowej: www.poznan.pl/kawka/.

Oprócz miejskiego programu Kawka Bis można pozyskać także dofinansowanie w ramach ogólnopolskich programów Czyste Powietrze i Ciepłe Mieszkanie. Wydział Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania udziela informacji w tym temacie zainteresowanym mieszkańcom. Więcej szczegółów można uzyskać pod numerem telefonu: 61 878 4062.  

Fot. Czytelnik Wieści z Okolicy