BUDUJĄ JEZDNIĘ

Komunikacja

POZNAŃ-GŁÓWNA: Od 26 lutego do 22 czerwca 2024 r. w związku z budową ulicy wraz z infrastrukturą, nastąpiły zmiany organizacji ruchu w rejonie ul. Rozewskiej i Helskiej w Poznaniu.

W ramach inwestycji wybudowana będzie jezdnia o szerokości 4,5 metra z kostki betonowej. Ulice zyskają również oświetlenie, kanalizację deszczową oraz kanał technologiczny.

W kolejnych etapach zamykane dla ruchu będą: wloty z ul. Rozewskiej i ul. Helskiej z ul. Bałtyckiej, droga wewnętrzna łącząca ul. Bałtycką z ul. Helską, odcinek ulicy Helskiej oraz odcinek ul. Rozewskiej od ul. Bałtyckiej do ul. Helskiej. Wytyczone zostaną objazdy zamykanych odcinków. W uzgodnieniu z kierownikiem robót utrzymany zostanie dojazd i dojście do posesji – informuje Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu.

Fot. Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu