SPÓR O PODUSZKI

AKTUALNOŚCI

POZNAŃ-POKRZYWNO: Miejski Inżynier Ruchu zaproponował usunięcie połowy poduszek berlińskich na remontowanym odcinku ul. Pokrzywno w Poznaniu, jednak Zarząd Dróg Miejskich się na to nie zgadza.

Mariusz Szlendak, przew. Zarządu Osiedla z poznańskich Krzesin poinformował na Facebook,u, że Miejski Inżynier Ruchu zgodził się na usunięcie 8 z 16 poduszek berlińskich na ul. Pokrzywno w Poznaniu i taką propozycję przesłał do ZDM. Zostało to nazwane „optymalizacją powdrożeniową”, w ramach której zostałyby usunięte poduszki za skrzyżowaniem lub przejściem dla pieszych a pozostałyby poduszki przed skrzyżowaniem lub przejściem dla pieszych.

Jednak okazuje się, że ZDM nie wyraża zgody na usunięcie poduszek ponieważ dostał na nie dofinansowanie ze środków UE. W takiej sytuacji Mariusz Szlendak zaproponował, aby te poduszki przenieść na inne ulice w Poznaniu, na tym osiedlu, w miejsca gdzie mieszkańcy zgłaszają konieczność uspokojenia ruchu. Jednak ZDM nie wyrazi zgody na przeniesienie poduszek w dowolne miejsce, ale tylko na ulice, które są objęte projektem złożonym we wniosku o dofinansowanie, czyli ulice Pokrzywno, Sanocka i Ropczycka.

– Obecna ilość poduszek berlińskich i ich forma powodują, że kierowcy nagminnie jeżdżą po chodniku (jednym kołem po jezdni, a drugim po chodniku), ale zaobserwowałem jeszcze inny sposób, kurier jadący busem od ul. Ropczyckiej do ul. Strzyżowskiej przejechał te kilkaset metrów ścieżką rowerową i chodnikiem i w ten sposób ominął poduszki berlińskie – pisze Mariusz Szlendak.

W chwili obecnej decyzja co do dalszego losu poduszek berlińskich należy do ZDM, dlatego niezadowoleni z nich kierowcy mogą przesyłać pytania i opinie w tej sprawie na adres zdm@zdm.poznan.pl.

Rada Osiedla podczas spotkania z drogowcami podtrzymuje swoje stanowisko w kwestii ograniczenia liczby progów i zmiany technologii wykonania na łagodniejsze. ZDM nie zgodzi się zmianę technologii wykonania na murowane progi wyspowe z kostki ponieważ w złożonym wniosku o dofinansowanie znajdują się prefabrykowane progi wyspowe.

Przedstawiciel ZDM zgodził się na rozwiązanie kompromisowe czyli wymianę wszystkich progów na inne, prefabrykowane o łagodnym kącie najazdu, wykonane z bardziej miękkiego materiału przez które da się przejechać z dopuszczalną prędkością. Ponieważ będzie się to wiązało z dodatkowymi kosztami decyzję ma podjąć dyrektor ZDM.

Pod koniec listopada przedstawiciel ZDM poinformował jednak, że nie zgodził się na zmianę technologii progów, a jedynie na przedstawienie dyrekcji ZDM propozycji zmiany technologii progów.

Telewizja WTK poinformowała, że Miejski Inżynier Ruchu (MIR) zaproponował usunięcie połowy „poduszek berlińskich”.

– Rada Osiedla wystąpiła do Zarządu Dróg Miejskich z wnioskiem o usunięcie poduszek zgodnie z propozycją MIR z jednoczesną zmianą technologii wykonania, czyli zamiany na łagodniejsze – podsumowuje Mariusz Szlendak.

Fot. Facebook/Osiedle Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo