PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA

Komunikacja

POZNAŃ-SZCZEPANKOWO: Rozpoczyna się przebudowa skrzyżowania ulic Wieprawskiej i Rodawskiej na poznańskim Szczepankowie. Po zakończeniu prac ma zwiększyć się bezpieczeństwo ruchu drogowego, w szczególności pieszych.

W połowie listopada Zarząd Dróg Miejskich przekazał plac budowy wykonawcy, który ma prowadzić prace do 6 grudnia br. W tym czasie przebudowany będzie wyjazd z ul. Wieprawskiej w ul. Rodawską. Zostanie zawężony, czyli zmieni się geometria skrzyżowania. Na tej pierwszej ulicy wyznaczone będzie przejście dla pieszych oraz przejazd rowerowy połączony z ciągiem pieszo – rowerowym na ul. Rodawskiej.

Na ul. Rodawskiej, przy dojeździe do skrzyżowania zamontowane będą dwie poduszki berlińskie. Przybędzie także, po północnej stronie, przejście dla pieszych.

Dzięki tym zmianom łatwiej, a przede wszystkim bezpieczniej będzie można wyjechać samochodem z ul. Wieprawskiej, a pieszym przechodzić przez jezdnie obu ulic. Dodatkowo wymieniona będzie nawierzchnia na części ul. Wieprawskiej, a przy jezdni założone trawniki.

Koszt prac to 400 tysięcy złotych. W trakcie przebudowy obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. Aby zminimalizować utrudnienia przebudowa została podzielona na etapy.

Jak zapowiada Miejski Inżynier Ruchu w I etapie nastąpi całkowite zamknięcie ul. Wieprawskiej w rejonie skrzyżowania, a objazd wytyczono ulicami: Rodawską, Chotomińską i Gardowską. Jezdnia ul. Rodawskiej będzie zwężona, ruch pojazdów może być sterowany ręcznie, a ruch pieszych na przebudowywanych odcinkach chodników kierowany będzie na drugą stronę ulicy. Prędkość pojazdów w rejonie prac będzie ograniczona do 30 km/h. Utrzymane zostanie dojście do posesji.

W II etapie przewiduje się kontynuację robót drogowych i brukarskich w miejscu planowanego przejścia dla pieszych przez ul. Rodawską w rejonie skrzyżowania, a ulica w tym miejscu będzie zawężona. Utrzymane zostanie ograniczenie prędkości do 30 km/h.

W III etapie na przebudowywanym fragmencie ulicy zaplanowano montaż progów spowalniających. Jezdnia ul. Rodawskiej będzie tam zawężana połówkowo. Utrzymane zostanie ograniczenie prędkości pojazdów do 30 km/h – informuje poznański Zarząd Dróg Miejskich.

Fot. Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu