WARTOSTRADA DO KONSULTACJI

AKTUALNOŚCI

POZNAŃ-ZAWADY: Trwają konsultacje społeczne w zakresie planowanej realizacji inwestycji polegającej na budowie ścieżki pieszo-rowerowej Wartostrada na północ od Mostu Lecha do kładki w Owińskach (wschodni brzeg rzeki Warty).

Celem konsultacji społecznych jest pozyskanie informacji w następujących zakresach:

– przebiegu trasy ścieżki pieszo-rowerowej Wartostrada do Owińsk,
– rozwiązań technicznych przyjętych na trasie, w tym przede wszystkim rodzaju nawierzchni ścieżki na poszczególnych odcinkach trasy,
– propozycji dodatkowych łączników do trasy z terenami zabudowanymi,

– wskazania potencjalnych miejsc wypoczynku (miejsc obsługi rowerzystów) na trasie.

Konsultacje społeczne będzie prowadzi Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta w terminie od 30 października do 12 listopada 2023 r.  Opinie i uwagi są zbierane w formie elektronicznej, pod adresem: wartostrada@um.poznan.pl lub papierowej, pism dostarczonych do siedziby Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Urzędu Miasta Poznania bądź przesłanych pocztą tradycyjną na adres: Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, Urząd Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.

Fot. poznan.pl / Zdjęcie ilustracyjne