TERENY NA OSIEDLA

AKTUALNOŚCI

POZNAŃ: Wolne Tory czy Stara Rzeźnia oraz obszary na poznańskim Nowy Mieście to tylko niektóre przykłady terenów, na których w najbliższych latach powstaną atrakcyjne osiedla mieszkaniowe.

Portal poznan.pl informuje, że to jeden z elementów wzmacniania rewitalizacji obszarów w centrum miasta, które zakłada nowe Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Poznania.

Dla obszarów kluczowych dla rozwoju stolicy Wielkopolski, nowe studium wymaga przygotowania tzw. całościowych koncepcji urbanistycznych. To dokumenty planistyczne, tworzone dla większych fragmentów miasta. Uwzględniają one m.in. rodzaj i intensywność nowej zabudowy, dostęp do transportu publicznego, terenów zieleni oraz lokalnych centrów usług. 

Nowe osiedla przede wszystkim powstaną na terenach już zurbanizowanych i zagospodarowanych, szczególnie tam, gdzie zapewniony jest dostęp do istniejącej infrastruktury. 

W śródmieściu Poznania takie obszary zostały wskazane w sąsiedztwie trzech węzłów komunikacyjnych – dworców kolejowych: Poznań Główny, Poznań Garbary oraz Poznań Wschód. Chodzi o Wolne Tory, obszar Starej Rzeźni i tereny dawnej Elektrociepłowni Garbary, Ostrów Tumski oraz rejon ulicy Krańcowej.

Ponadto studium zakłada także powstanie kolejnych nowych osiedli na terenach poza centrum, takich jak: Komandoria, Kobylepole, Strzeszyn, Górczyn, Morasko, Garaszewo, Starołęka, Rudnicze – czytamy na stronie poznan.pl. 

Fot. poznan.pl