POWSTANIE PARK

AKTUALNOŚCI

POZNAŃ-POKRZYWNO: Jest wstępna koncepcja budowy parku przy ul. Sanockiej w Poznaniu. Na 1 sierpnia br. odbyło się spotkanie z mieszkańcami.

Po ostatnim spotkaniu z mieszkańcami w sprawie parku na ul. Sanockiej przekazałem do Zarządu Zieleni Miejskiej oczekiwania mieszkańców dot. przyszłego parku. W kolejnych rozmowach z ZZM okazało się że wstępnie szacowany koszt realizacji może wynieść ok. 330 tys. zł.

– Dlatego w maju po wstępnym uzgodnieniu z ZZM złożyłem zadanie do projektu Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego w celu pozyskania brakujących środków. W międzyczasie został wybrany projektant, który przedstawił już wstępną koncepcję. Projekt ma być gotowy na przełomie września\października. Budowa parku mogłaby być podzielona na 2 etapy, na jesieni przygotowanie terenu, wycinka kolidującej zieleni (poza okresem lęgowym ptaków) a w przyszłym roku, po pozyskaniu dodatkowych środków montaż urządzeń, nasadzenia roślin, budowa alejek, placu zabaw itd. – informuje Mariusz Szlendak, przewodniczący Zarządu Osiedla Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo w Poznaniu.

Przyjęte założenia:

• zachowanie istniejącego układu zieleni, z niewielką trzebieżą,

• usankcjonowanie i ochrona zastanych warunków wodnych,

• Wykonanie na części nieruchomości utwardzonej alejki spacerowej z materiałów naturalnych,

• Utwardzenie dojścia do obiektu od strony ul. Sanockiej (na całej szerokości działki),

• Montaż ławek, koszy na odpady, stojaków rowerowych, tablicy informacyjnej z regulaminem użytkowania

• Utwardzone miejsce pod posadowienie toalety przenośnej

• Mały plac zabaw dla dzieci składający się z ok. 3 urządzeń (np. huśtawka, linarium, zestaw zabawowy)

• Urządzenia siłowni zewnętrznej

• Ogrodzenie terenu płotem ażurowym (z wyłączeniem od strony ul. Sanockiej)

• Wykonanie dodatkowych nasadzeń krzewów i kwiatów od ul. Sanockiej – dobór materiału roślinnego dostosowany

do siedliska i charakteru istniejącej zieleni.

Spotkanie z mieszkańcami odbyło się się 1 sierpnia o godz. 18 na ul. Sanockiej. Projektantka przedstawiła swój pomysł na realizację parku.

W spotkaniu uczestniczyli zainteresowani mieszkańcy najbliższej okolicy. Projektantki przedstawiły koncepcję, a następnie w toku dyskusji omówione, wybrane i zapisane zostały zmiany zgłaszane przez mieszkańców. Mówiliśmy o przebiegu alejek, ilości i rodzaju infrastruktury, urządzeń placu zabaw, ławek, miejscach utwardzonych, postojowych, stojakach rowerowych, oświetleniu, toalecie koszach na śmieci. Wszystkie wprowadzone zmiany muszą być zgodne z zasadami dotyczącymi zieleni Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. Teraz na podstawie zebranych uwag i wniosków powstanie projekt parku. Należy pamiętać, że pomysły mieszkańców będą musiały zostać zaakceptowane przez Zarząd Zieleni Miejskiej i inne wydziały i jednostki miejskie – informuje Mariusz Szlendak.

Fot. Facebook/Osiedle Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo