SPÓR O BLOKI

AKTUALNOŚCI

POZNAŃ-RATAJE: Podczas LXXXVII letniej sesji Rady Miasta Poznania został przyjęty projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie ulicy Rataje, jak również dla osiedla Rzeczypospolitej w Poznaniu.

Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę, która ma na celu wywołać, a następnie uchwalić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Osiedla Rzeczypospolitej w Poznaniu. O sprawie zrobiło się głośno pod koniec roku 2022, ponieważ w miejscu osiedlowej piekarni jej właściciel chciałby wybudować wieżowiec 18 piętrowy. Wystąpił on w tej sprawie do WUiA o wydanie warunków zabudowy. Pomysł ten bardzo zaniepokoił lokalną społeczność.

– Od samego początku jak sprawa ujrzała światło dzienne działałem w tej sprawie na szczeblu lokalnym. Złożyłem również pismo w tej sprawie do Prezydenta w imieniu mieszkańców os. Rzeczypospolitej. Wielkie podziękowania należą się również dla zastępcy prezydenta Poznania Mariusza Wiśniewskiego, który od początku wspierał mieszkańców, jak również radnym miejskim,  czyli Grzegorz Jura i Łukasz Kapustka, którzy złożyli w tej sprawie interpelacje. Wspólne działanie daje efekt – informuje osiedlowy radny z poznańskich Rataj Artur Gumny.

Miasto na początku roku poinformowało, że wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie budowy wieżowca na os. Rzeczypospolitej w Poznaniu, ale wiosną tego roku  magistrat wydał decyzję odmowną dla tej inwestycji.

Chodzi o działkę na osiedlu Rzeczypospolitej 4A, na której działała piekarnia. To właśnie w tym miejscu potencjalny inwestor planuje postawić nowy wieżowiec o wysokości do 18 pięter.

Zarząd Osiedla Rataje po konsultacji z radnymi z tego osiedla wystosował pismo do Wydziału Urbanistyki i Architektury, w którym wyrażono sprzeciw wobec tych planów:

– Os. Rzeczypospolitej jest terenem zagospodarowanym, stanowiącym wraz z obecną zabudowąmieszkaniową, usługową i komunikacyjną oraz zielenią jednolitą całość, mającą zapewnićodpowiedni komfort, jakość życia oraz użytkowania jego mieszkańcom. Realizacja planowanejzabudowy spowoduje wysoce niekorzystne zmiany dla mieszkańców poprzez pogorszenie klimatu przestrzennego i ekologicznego, jakie wygeneruje nowa zabudowa, jak i związane z tymniedogodności – czytamy w piśmie Zarządu Osiedla Rataje w Poznaniu.

– Jeżeli chodzi o MPZP dla osiedla Rzeczypospolitej byłem zaangażowany od samego początku. Złożyłem w tej sprawie pismo do Prezydenta Miasta, jak również uwagi do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania – informuje radny Osiedla Rataje Artur Gumny.

Pod koniec ubiegłego roku Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedle Młodych, która nie jest właścicielem tego terenu wydała negatywną opinię w sprawie ustawienia tu nowego budynkumieszkalnego. Zdaniem spółdzielni taka inwestycja „pogorszy klimat przestrzenny i ekologiczny”.

Odrębne pismo złożyła w UMP także wspólnota mieszkańców jednego bloku na os. Jagiellońskim 88-93 będącego w najbliższym sąsiedztwie byłej piekarni. Miasto wydało decyzję odmowną w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji. Inwestor może odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Inwestor może też ubiegać się owarunki zabudowy dla niższego bloku w tym miejscu – np. pięciokondygnacyjnego. Wówczas warunki mógłby otrzymać. Na razie nie wiadomo, na jaki krok zdecyduje się inwestor.

Z kolei przy ul. Rataje w Poznaniu miał powstać budynek wielorodzinny z podziemną halą garażową.

– Nasze wspólne działania przyniosły skutek. Postępowanie w sprawie wydania Warunków Zabudowy dla budynku przy ul. Rataje w Poznaniu zostało zawieszone przez Prezydenta Miasta Poznania – czytamy na oficjalnym Facebook’u Rady Osiedla Rataje. Miejska Pracownia Urbanistyczna poinformowała, że dla tego terenu są prowadzone prace nad analizą zasadności do przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Zawieszenie obowiązuje nie dłużej niż przez 9 miesięcy.

Podczas letniej sesji Rady Miasta Poznania radni także pozytywnie przegłosowali projekt uchwały, który ma na celu wywołanie i sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Rataje, gdzie znajduje się zielony skwer z cennymi przyrodniczo okazami. Według ekspertyzy dendrologicznej, rosnące tam dęby mają ok. 240, 196 i 180 lat.

Rada Osiedla Rataje już dawno zwracała zabiegała o utrzymanie tego terenu jako zielonego zgłaszając w tym zakresie uwagi do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – informuje radny Artur Gumny.

Czerwcowa sesja Rady Miasta Poznania odbyła się w trybie zdalnym i można ją było oglądać na żywo na stronie www.poznan.pl.

Fot. Czytelnik