ZARZUTY ZA SZPIEGOSTWO

AKTUALNOŚCI

POZNAŃ-SZCZEPANKOWO: Zakończenie śledztwa Prokuratury Okręgowej w Poznaniu dotyczącego szpiegostwa na rzecz białoruskiego wywiadu. Oskarżono dwóch obywateli tego kraju, którzy gromadzili informacje dotyczące Sił Zbrojnych RP.

Wydział do spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, skierował do Sądu Okręgowego w Poznaniu akt oskarżenia przeciwko dwóm obywatelom Białorusi, którym zarzucono prowadzenie działalności szpiegowskiej na rzecz białoruskiego wywiadu wojskowego.

Podejrzanych zatrzymano w kwietniu 2022 roku w jednym z hoteli na poznańskim Szczepankowie. W oparciu o materiały zgromadzone przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego oraz materiał zgromadzony w toku prokuratorskiego śledztwa ustalono, iż pod pozorem podjęcia pracy w Polsce, brali oni udział w działalności białoruskiego wywiadu wojskowego. Mężczyźni pozyskiwali i gromadzili informacje dotyczące Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej oraz obiektów infrastruktury o znaczeniu krytycznym dla obronności kraju.

Śledczy ustalili, że podejrzani przybyli do Polski pod pozorem podjęcia pracy zarobkowej w charakterze kierowców. Działalność szpiegowska podejrzanych skoncentrowana była na jednostkach wojskowych oraz obiektach cywilnych zlokalizowanych w zachodniej części Polski, w jej ramach realizowali zadania polegające na rozpoznaniu istotnych elementów Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej oraz cywilnej infrastruktury transportowej. Na wniosek prokuratora Wydziału do spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, od czasu zatrzymania wobec podejrzanych stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Mężczyznom grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności – czytamy w komunikacie Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Fot. Policja