ZBIORNIK RETENCYJNY

AKTUALNOŚCI

TULCE: Inwestor Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu buduje zbiornik retencyjny pod Poznaniem.

Trwa  budowa sztucznego zbiornika wodnego w Tulcach.  Powstaje tu zbiornik retencyjny wraz z budowlą przelewowo-upustową i zaporą ziemną. Obiekt powstanie na rzeczce Męcina w odległości ok. 80 metrów na wschód od ul. Średzkiej w Tulcach w kierunku Komornik. Powierzchnia zajęta pod zbiornik to 22,5 hektara, w tym powierzchnia  lustra wody  15,9 ha.  Pojemność  maksymalna 242.000m3,  w tym 67.000 m3  do wykorzystania na potrzeby rolnicze. Średnia głębokość  to ok. 1,52 m, w maksymalnym punkcie po spiętrzeniu głębokość wyniesie 3,30 m.

Realizacja projektu przyczyni się  do poprawy bilansu wodnego i zdolności retencyjnej zlewni oraz zabezpieczenia mieszkańców regionu przed okresami intensywnych opadów przeplatanymi z występowaniem długotrwałej suszy.  Na obszarze gminy Kleszczewo notowane są jedne z najniższych w kraju roczne poziomy opadów deszczu (poniżej 550 mm).  Zbiornik jest wielofunkcyjny, co oznacza, że oprócz podstawowej funkcji, którą jest retencja wody na potrzeby rolnictwa, akwen będzie  także służył celom rekreacyjnym. 

 Gmina Kleszczewo nie jest inwestorem, jednak budowa jest efektem wieloletnich zabiegów i działań zmierzających do  powstania zalewu. Już w latach 90-tych ubiegłego wieku doprowadziliśmy do wymiany gruntów, w taki sposób by teren budowy  należał do Skarbu Państwa. Obecnie Gmina zabiega o pozyskanie dużego terenu pod funkcję rekreacyjną. Powstała koncepcja rozbudowy strefy rekreacyjnej /załączona poniżej Planu terenu budowy.

Fot. Wieści z Okolicy, www.kleszczewo.pl