KONSULTACJE NA STAROŁĘCE

AKTUALNOŚCI

POZNAŃ-STAROŁĘKA: Gotowy jest projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru poprzemysłowego i nadal działających zakładów przemysłowych nad Wartą, czyli dla terenów między ulicą Starołęcką a rzeką Wartą w Poznaniu.  

Celem projektu planu jest przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną lub usługową, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań powodziowych i krajobrazowych doliny Warty. Tarasowo kształtowana zabudowa uwzględni powiązania piesze i rowerowe z Wartostradą na wschodnim brzegu rzeki.

Zakończono konsultacje społeczne oraz opiniowanie i uzgadnianie.

Wyłożenie do publicznego wglądu nastąpiło od 14 kwietnia 2023 r. i potrwa do 19 maja 2023 r.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 11 maja 2023 r. o godz. 17:00. za pomocą środków porozumiewania się na odległość przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku – online.

Zbieranie uwag potrwa do 2 czerwca 2023 roku – czytamy na stronie poznan.pl 

Fot. poznan.pl