BUDUJĄ RONDO

Komunikacja

POZNAŃ-SZCZEPANKOWO: Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiła, że 9 maja rozpoczną się roboty budowlane polegające na przebudowie skrzyżowania u zbiegu ulic Ługańska, Michałowo i Szczepankowo w Poznaniu.

Rondo ma powstać w ramach Zadania inwestycyjnego pn. „Usprawnienie ruchu pojazdów u zbiegu ulic Ługańska, Michałowo i Szczepankowo – roboty budowlane”.

Na inwestycji skorzystają również rowerzyści. Zaprojektowano dowiązanie przyszłego ronda do istniejącego ciągu pieszo-rowerowego na ul. Ługańskiej oraz drogi dla rowerów w kierunku południowo-wschodnim na ul. Szczepankowo. Dzięki temu rozwiązaniu rowerzyści będą mieli możliwość bezpiecznego włączenia się do ogólnego ruchu i jazdy na rondzie w każdym kierunku. W rejonie skrzyżowania, zgodnie ze standardami Miasta Poznania, zaplanowano również nawierzchnię fakturową dla pieszych z niepełnosprawnościami. Do wykonawcy należeć będzie też przeprowadzenie niezbędnych robót elektrycznych, telekomunikacyjnych i sanitarnych oraz zagospodarowanie terenu roślinnością – informują Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Projekt budowy ronda na poznańskim Szczepankowie / Fot. FB/Osiedle Szczepankowo-Spławie-Krzesinki 

Środki na przebudowę skrzyżowania zadysponowała Rada Osiedla Szczepankowo-Spławie-Krzesinki ze znacznym wsparciem Radnego Miasta Poznania Andrzeja Rataja, który pozyskał na ten cel dodatkowe środki w budżecie miasta – informuje Krzysztof Filipak z Rady Osiedla Szczepankowo-Spławie-Krzesinki. 

Na ul. Szczepankowo, w sąsiedztwie prowadzonych prac, zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy, a szerokość jezdni będzie zwężona do 3,5 m. Na jej fragmencie przy przebudowywanym skrzyżowaniu ruch będzie odbywał się po umocnionym fragmencie pobocza. Ulice Ługańska, na odcinku od ul. Iłowskiej do ul. Widawskiej oraz Michałowo na odcinku od ul. Agrestowej do przebudowywanego skrzyżowania, na czas robót zostaną zamknięte dla ruchu, ale dojazd do usytuowanych przy nich posesji będzie umożliwiony. W rejonie przebudowy zostaną wprowadzone ograniczenia w poruszaniu się pojazdów ciężarowych.

Kierowcy w tym czasie zostaną poprowadzeni objazdami. Dla ulic Ługańskiej i Szczepankowo objazd będzie przebiegał ulicami: Ostrowską oraz jednokierunkowymi na czas prowadzenia prac Rodawską i Skibową. Dla zamkniętego wlotu ul. Ługańskiej z kierunku wschodniego objazd poprowadzono ulicami Iłowską i Chotomińską, zaś dla ulicy Michałowo – ulicą Agrestową.

Na wysokości posesji nr 16 w ciągu ul. Skibowej zostanie zlokalizowany tymczasowy przystanek autobusowy.

– W marcu wysłaliśmy pismo do PIM-u w sprawie planowanej inwestycji z prośbą „o informację na temat daty rozpoczęcia prac, abyśmy mogli odpowiednio przygotować się na czas trwania modernizacji skrzyżowania. Ponadto, zwracamy się z prośbą o przesłanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, który uwzględni potrzeby mieszkańców oraz kierowców poruszających się po tej części miasta oraz szczegółowego harmonogramu planowanych robót. Tymczasem na terenie naszego Osiedla rozmieszczane są oznakowania mówiące o zmianie organizacji ruchu bez wiedzy jednostki pomocniczej – Rady Osiedla. Jest to wyraźne zignorowanie Rady i w związku z tym zostanie skierowana skarga do Prezydenta Miasta – informuje Krzysztof Filipiak, przewodniczący Zarządu Osiedla Szczepankowo-Spławie-Krzesinki w Poznaniu.

Fot. Poznańskie Inwestycje Miejskie