ŚCIEŻKA ROWEROWA

AKTUALNOŚCI

TULCE: Po kilku latach przygotowań ruszyła budowa ścieżki rowerowej z Poznania do Gowarzewa. Przetarg rozstrzygnięto w 2019 roku.

Inwestycja obejmuje budowę ścieżki rowerowej Poznań – Tulce (Etap I) – odcinek o dł. 3,587 km biegnie od granicy miasta Poznania (Szczepankowo) poprzez Tulce i kończy się w rejonie ul. Diamentowej w Tulcach.

W ramach projektu powstaną ciągi komunikacji pieszej i rowerowej o szerokościach od 1,50 m do 3,50 metrów.

Wykonane zostanie także nowe oświetlenie energooszczędne na niektórych odcinkach m.in. w pobliżu cmentarza w Tulcach do ul. Diamentowej. W rejonie kościoła pojawi się parking rowerowy (Bike&Ride).

Projektowana droga rowerowa będzie jednocześnie ciągiem spacerowym z miejscami odpoczynku.

Na etapie projektowania pojawiły się np. kolizje z sieciami podziemnymi, konieczność utworzenia skrzyżowania na połączeniu z ulicą Polną. Procedury wydłużyła też pandemia.

Fot. Czytelnicy