REMONT CHODNIKA

Komunikacja

GŁÓWNA: Najpóźniej do połowy maja potrwa remont kolejnego odcinka chodnika na ul. Średniej. Tym razem na odcinku od posesji nr 17 do ul. Rynek Wschodni w Poznaniu.

Jak czytamy w komunikacie poznańskiego Zarządu Dróg Miejskich to kontynuacja prac, które były prowadzone w latach 2020 i 2021. Tym razem piesi zyskają wygodną nawierzchnię po południowej stronie ulicy. Remont pozytywnie wpłynie także na poprawę estetyki okolicy. Nowa nawierzchnia ułożona zostanie z kostki, tak by nawiązywała wyglądem do okolicznych, już wyremontowanych, chodników.

Prace mają kosztować 36 tysięcy złotych i są finansowane ze środków, które do swojej dyspozycji ma Rada Osiedla Główna.

Fot. ZFM Poznań