POSTĘP PRAC

AKTUALNOŚCI

POZNAŃ-RATAJE: Z każdym dniem widać postęp prac na remontowanej trasie Kórnickiej. Na odcinku od ulicy Jana Pawła II do przystanku Tysiąclecia trwają zaawansowane prace budowlane. Plac budowy odwiedził Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.

Na Facebook’u poinformował on, że obecnie powstaje kanalizacja dla kabli trakcyjnych i nowej sieci teletechnicznej wraz z budową fundamentów pod słupy trakcyjne. Prowadzone są także prace związane z oświetleniem wzdłuż całej trasy Kórnickiej.

W trakcie jest budowa tzw. ław torowych pod konstrukcję torowiska tramwajowego, ponadto powstaje kanalizacja deszczowa i wykonywane są obiekty inżynierskie w pobliżu osiedla Lecha: tj. schody i pochylnie dla pieszych na dojściu do peronów przystankowych. Równolegle trwa renowacja kolektora deszczowego o średnicy 1600 mm, wraz z jego infrastrukturą towarzyszącą (komory i studnie).

W zakresie robót drogowych trwa budowa nowej ulicy Pleszewskiej, czyli fragmentu tzw. Ringu Łacina. Ulica Pleszewska zostanie przedłużona o ponad 200 metrów, na odcinku od skrzyżowania z ul. Warczygłowy do skrzyżowania ulic Kaliskiej i Polanka (z możliwością przejazdu przez torowisko). Będzie to jednojezdniowa ulica z chodnikiem po obu stronach i drogą rowerową po stronie wschodniej.

Wykonawca przystąpi również do robót rozbiórkowych na odcinku od przystanku Tysiąclecia do os Lecha (koniec zakresu inwestycji). Prace na tym odcinku były wstrzymane do 15 marca br. decyzją Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, ze względu na okres ochronny zimowania traszek w podbudowie torowiska – pisze na Facebook’u Mariusz Wiśniewski.

Fot. Facebook/Mariusz Wiśniewski