NIE CHCĄ BLOKU

AKTUALNOŚCI

POZNAŃ-RATAJE: Miasto na początku roku poinformowało, że wszczęto postępowanie
administracyjne w sprawie budowy wieżowca na os. Rzeczypospolitej w Poznaniu, ale niedawno magistrat wydał decyzję odmowną.

Chodzi o działkę na osiedlu Rzeczypospolitej 4A, na której działała piekarnia. To właśnie w tym
miejscu potencjalny inwestor planuje postawić nowy wieżowiec o wysokości do 18 pięter.
Zarząd Osiedla Rataje po konsultacji z radnymi z tego osiedla wystosował pismo do Wydziału
Urbanistyki i Architektury, w którym wyrażono sprzeciw wobec tych planów:

Os. Rzeczypospolitej jest terenem zagospodarowanym, stanowiącym wraz z obecną zabudową
mieszkaniową, usługową i komunikacyjną oraz zielenią jednolitą całość, mającą zapewnić
odpowiedni komfort, jakość życia oraz użytkowania jego mieszkańcom. Realizacja planowanej
zabudowy spowoduje wysoce niekorzystne zmiany dla mieszkańców poprzez pogorszenie klimatu
przestrzennego i ekologicznego, jakie wygeneruje nowa zabudowa, jak i związane z tym
niedogodności – czytamy w piśmie Rady Osiedla Rataje w Poznaniu.
Pod koniec ubiegłego roku Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedle Młodych, która nie jest
właścicielem tego terenu wydała negatywną opinię w sprawie ustawienia tu nowego budynku
mieszkalnego. Zdaniem spółdzielni taka inwestycja „pogorszy klimat przestrzenny i ekologiczny”.
W tej sprawie interpelację złożył radny miejski Grzegorz Jura. Z pisma jakie otrzymał od urzędników
wynika, że miasto nie wyrazi zgody na budowę 18-piętrowego wieżowca, o co zwrócił się właściciel
działki. Jednocześnie, jak wynika z odpowiedzi miasto analizuje możliwość przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania dla osiedla Rzeczypospolitej. Taki obrót spraw
może cieszyć mieszkańców, ale batalia o zatrzymanie dalszego zabudowywania osiedla jeszcze się nie
zakończyła.
Również radny Rady Osiedla Rataje Artur Gumny, reprezentując mieszkańców os. Rzeczypospolitej 3
złożył pismo do Prezydenta Poznania. Pod wnioskiem podpisało się 159 osób.
Odrębne pismo złożyła w UMP także wspólnota mieszkańców jednego bloku na os. Jagiellońskim 88-
93 będącego w najbliższym sąsiedztwie byłej piekarni.

Z interpelacją w tej sprawie wystąpił do prezydenta Poznania radny miejski Grzegorz Jura. 

– Wobec braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dokonano analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania na określonym obszarze wyznaczonym wokół terenu, którego dotyczy wniosek – odpowiedział zastępca prezydenta Mariusz Wiśniewski. – Jak wykazała przeprowadzona analiza, projektowany budynek znacząco odbiega od parametrów sąsiedniej zabudowy i przekracza gabarytami wszystkie wartości średnie wyznaczonych parametrów, a także nie kontynuuje sposobu zagospodarowania nieruchomości sąsiednich. Ponadto, zgodnie z załączonym do wniosku zagospodarowaniem terenu, przedsięwzięcie znajduje się w strefie kontrolowanej sieci gazowej – dodaje. – Zatem dla planowanej inwestycji nie można ustalić warunków zabudowy, gdyż nie spełnia koniecznych warunków określonych w art. 61 ust. 1 pkt 1 oraz 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Miasto wydało decyzję odmowną w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji. Inwestor może odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Inwestor może też ubiegać się o warunki zabudowy dla niższego bloku w tym miejscu – np. pięciokondygnacyjnego. Wówczas warunki mógłby otrzymać. Na razie nie wiadomo, na jaki krok zdecyduje się inwestor.

Fot. Wieści z Okolicy