DOFINANSOWANIE NA AZBEST

AKTUALNOŚCI

POZNAŃ: Posiadasz na dachu wyroby zawierające azbest lub zgromadzone na nieruchomości odpady azbestowe? Miasto Poznań pomoże pozbyć się tych szkodliwych dla zdrowia paneli.

Aby pozbyć się tego problemu należy złożyć wniosek do Wydziału Klimatu i Środowiska UMP w terminie do 31 marca 2023 r., a Miasto Poznań poniesie 100% kosztów wykonania usługi usunięcia wyrobów zawierających azbest.

Szczegółowe zasady usuwania przez Miasto Poznań wyrobów zawierających azbest, odpadów azbestowych oraz wzory wniosków ustala Regulamin określający zasady usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Poznania na rok 2023 (załącznik do Zarządzenia nr 17/2023/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 9 stycznia 2023 r.)

Przedsięwzięcie pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Poznania w 2023 roku” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – czytamy na stronie poznan.pl.

Fot. poznan.pl