UTRUDNIENIA NA POLANCE

Komunikacja

POZNAŃ-POLANKA: Przy okazji przebudowy trasy kórnickiej powstaje przedłużenie ul. Pleszewskiej od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy do skrzyżowania ulic Kaliska – Polanka w Poznaniu. W związku z tymi pracami oraz rozbudową ul. Kaliskiej – na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła II – od 11 lutego zmieni się organizacja ruchu w tym rejonie.

Na odcinku ul. Kaliskiej, zawężonej do jednego pasa tuż za zjazdem z ul. Jana Pawła II, będzie obowiązywał jeden kierunek ruchu i ograniczenie prędkości do 30 km/h. Nie będzie możliwy skręt z niej w ul. Polanka. Kierowcy zostaną poprowadzeni do tej ulicy objazdem prowadzącym przez ul. Maltańską i Katowicką.

Od strony ul. Maltańskiej, w kierunku ul. Jana Pawła II, ul. Kaliska będzie ulicą bez przejazdu. Kierowcom chcącym dojechać stamtąd do ul. Polanka udostępniony zostanie objazd przez ul. Katowicką, zaś dla chcących dotrzeć do ul. Jana Pawła II będzie on prowadził przez ul. Katowicką i Baraniaka.

Ze względu na brak wjazdu ulicą Polanka na skrzyżowanie z ul. Kaliską, droga do niej poprowadzi ulicami Katowicką i Maltańską, zaś do ul. Jana Pawła II – Katowicką i Baraniaka w Poznaniu – informują Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Fot. Archiwum Wieści z Okolicy