ULICA PO PRZEBUDOWIE

Komunikacja

POZNAŃ-KOBYLEPOLE: Kolejna ulica w Poznaniu została przebudowana. Ul. Żelazna odmieniła się na odcinku od ul. Dymka do osiedla Przemysława. Zasadnicze prace budowlane zakończyły się w listopadzie ubiegłego roku, obecnie trwa procedura odbiorowa.

– Ul. Żelazna jest przykładem koordynacji inwestycji, gdyż najpierw spółka Aquanet przeprowadziła na tym odcinku roboty związane z budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, a następnie zajęliśmy się przebudową drogi. Dzięki tak kompleksowej inwestycji jezdnia, chodniki i nowe instalacje podziemne przez wiele lat będą służyć mieszkańcom – mówi Marcin Gołek, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Przed rozpoczęciem prac nawierzchnię ul. Żelaznej tworzyły betonowe płyty, które były już w złym stanie technicznym, przez co droga była nierówna. Dziś ulicę pokrywa nowa nawierzchnia na całym odcinku od skrętu w lewo na wysokości szpitala do osiedla Przemysława. Przebudowane zostały także chodniki, a miejsca postojowe i zjazdy zostały wykonane z kostki betonowej. Uporządkowana została także kwestia parkowania – wcześniej samochody zastawiały chodniki.

Wykonawca prac posadził już także nowe drzewa – szesnaście klonów polnych.

Przed inwestycją na ul. Żelaznej brakowało kanalizacji deszczowej, co się zmieniło za sprawą budowy nowej. Jest tam również nowe oświetlenie drogowe, powstał także kanał technologiczny. (j)

Fot. Poznańskie Inwestycje Miejskie