BARANOWSKA PO REMONCIE

Komunikacja

POZNAŃ-MINIKOWO: Kierowcy i rowerzyści mogą poruszać się już po nowej nawierzchni jezdni na ul. Baranowskiej w Poznaniu.

Prace, które rozpoczęły się pod koniec listopada 2022 r. prowadzone były od ul. Iłżańskiej do wysokości posesji przy ul. Baranowskiej 1A. W trakcie remontu zerwana została stara i już zniszczona nawierzchnia jezdni, a w jej miejsce ułożona nowa.

Dzięki temu znacznie poprawił się komfort dojazdów do szkoły. Ulica Baranowska to także jedna z głównych dróg dojazdowych do centrum, z której korzystają mieszkańcy m. in. Minikowa, Głuszyny i części Starołęki.

Remont kosztował ponad 300 tysięcy złotych – informuje Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu.

Fot. ZDM Poznań