PROGI ZWALNIAJĄCE

Komunikacja

POZNAŃ-WARSZAWSKIE: Z funduszy i na wniosek Rady Osiedla Warszawskie-Pomet-Maltańskie  powstał jesienią ubr. kolejny spowalniacz.

Tym razem na ul Inowrocławskiej w Poznaniu przed szkołą podstawową, który zamontowano na pisemny wniosek mieszkańców ulicy oraz  po otrzymaniu zgody właściciela posesji, przy której stanął.

Dojście do szkoły będzie bezpieczniejsze – czytamy na Facebook’u Warszawskie Poznań.

Fot. FB/Warszawskie Poznań