KIEDY TUNEL?

AKTUALNOŚCI

POZNAŃ-STAROŁĘKA: Po wielu latach starań i obietnic jest nadzieja na likwidację korków przed przejazdem kolejowym przy ul. Starołęckiej w Poznaniu.

Najpierw poseł PiS Bartłomiej Wróblewski podczas konferencji prasowej w 2021 roku oskarżył władze Poznania o to, że w ciągu 2 miesięcy nie odpisały na list intencyjny PKP PLK w sprawie budowy wiaduktu lub tunelu przy ul. Starołęckiej.

Dość szybko odpowiedział mu Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania:

– Mam serdeczną prośbę do Pana Posła Wróblewskiego, by najpierw zdopingował PKP PLK do pozytywnego odpisania na pismo Miasta z 29.4.2021 roku ws. propozycji współpracy w zaprojektowaniu tunelu wzdłuż Starołęckiej, a następnie jego budowy przy wsparciu środków UE, zamiast robić kolejne swoje konferencje prasowe, z których nic nie wynika, poza PR. Bo niestety w dniu 27.05.2021 r. wpłynęło pismo od PKP PLK Centrum Realizacji Inwestycji Region Zachodni odmawiające wspólną realizację projektu przebudowy skrzyżowania z linią kolejową w ciągu ul. Starołęckiej, ze względu na zaawansowanie prac nad projektem „Obwodnica towarowa Poznania”. 

Z inicjatywy władz miasta Poznania w styczniu 2022 roku doszło do spotkania z Zarządem PKP PLK, w efekcie czego, co cieszy, uzgodniono jesienią treść projektu listu intencyjnego w sprawie współpracy obu stron przy przygotowaniu i realizacji „Budowy węzła przesiadkowego przy przystanku pasażerskim Poznań Starołęka wraz z likwidacją kolizji drogowo-kolejowej w ciągu ulicy Starołęckiej”.

– Warunkiem wspólnej realizacji Inwestycji będzie włączenie projektu do perspektywy finansowej UE na l. 2021 – 2027.

– W przypadku zakwalifikowania inwestycji do nowej perspektywy UE strony przystąpią do opracowania i zawarcia porozumienia, w którym zostaną szczegółowo określone prawa i obowiązki stron w zakresie wyboru wykonawcy zadania inwestycyjnego, realizacji inwestycji oraz współpracy po jej zakończeniu.

– Gdy list intencyjny zostanie podpisany będzie to pierwszy, co prawda nadal wstępny, ale mimo to ważny krok w zmierzeniu się z problematycznym od lat przejazdem kolejowym. Zawsze komunikowaliśmy, że aby skutecznie rozwiązać tę sprawę, obok środków finansowych z UE, potrzebna jest też współpraca po stronie kolejarzy, co wyrażać będzie list intencyjny.

– Przypomnę, że jako Miasto przygotowaliśmy przed blisko dwoma laty koncepcję zakładającą budowę tunelu pod torami kolejowymi, co miałoby także zabezpieczać rezerwę pod dodatkowe tory, np. dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej czy planowanych Kolei Dużych Prędkości (tu będzie ważne uzyskanie wszystkich uzgodnień z CPK) – informuje zastępca prezydenta Poznania Mariusz Wieśniewski.

Fot. Czytelnik