WYWÓZ ŚMIECI

AKTUALNOŚCI

POZNAŃ-NOWE MIASTO: Od lipca tego roku Poznań jest podzielony na osiem sektorów odbioru odpadów komunalnych. W tym czasie w siedmiu z nich zaczęły obowiązywać nowe umowy. Wyjątek stanowił sektor IV Nowe Miasto, w którym Wykonawca wyłoniony w przetargu zaczyna realizować zadania od 1 października.

Miasto informuje, że w skład sektora IV Nowe Miasto wchodzi siedem osiedli: Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie, Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Starołęka-Minikowo, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki). Co ta zmiana będzie oznaczała dla mieszkańców wymienionych osiedli? Przede wszystkim zmienią się harmonogramy odbioru odpadów.

Wersje papierowe, obowiązujące od 1 października, będą dostarczane przez Wykonawcę tylko właścicielom nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej. Nowo wybrany wykonawca usługi – firma FBSerwis Wrocław Sp. z o.o. – jest zobowiązany takie harmonogramy przekazać do końca września. Właściciele/zarządcy nieruchomości wielorodzinnychniezamieszkanych i rekreacyjnych otrzymają harmonogramy w wersji elektronicznej na adres mailowy wskazany w deklaracji (tylko w przypadku braku adresu mailowego zostanie on dostarczony w wersji papierowej).

Zmiana Wykonawcy usługi nie wpłynie na codzienne funkcjonowanie mieszkańców domów wielolokalowych. Właściciele domów jednorodzinnych, niezamieszkanych i rekreacyjnych również powinni płynnie przejść przez proces zmiany. Nowa firma, rozpoczynając działania, dostarczy worki do selektywnej zbiórki odpadów (dotyczy posesji, których właściciele nie kupili pojemników). W sytuacji gdy mieszkaniec posiada jeszcze worki pozostawione przez dotychczasowego wykonawcę, jak najbardziej można je wykorzystać, wystawić z odpadami zgodnie z nowym harmonogramem. Niezależnie od którego wykonawcy pochodzą worki na poszczególne frakcje, odpady zostaną odebrane z posesji.

Co ważne, nie zmieni się częstotliwość obioru odpadów, wynikająca z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poznania. Przypominamy też, że szczegółowe informacje dotyczące harmonogramów odbioru odpadów są dostępne na naszej stronie www.poznan.pl/odpady.

PODSUMOWANIE. Co warto wiedzieć?

  • odbiór odpadów w sektorze IV od 1 października będzie odbywał się zgodnie z nowym harmonogramem dostarczonym przez wykonawcę do 30 września 2022r. Harmonogram może, ale nie musi, pokrywać się z dotychczasowym terminem odbioru odpadów poszczególnych frakcji;
  • worki do selektywnej zbiórki odpadów, które są w posiadaniu mieszkańców, mogą być wykorzystane, a wypełnione powinny zostać przekazane do odbioru nowemu wykonawcy usługi zgodnie z dostarczonym harmonogramem;
  • w skład sektora IV Nowe Miasto wchodzi siedem osiedli: Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie, Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Starołęka-Minikowo, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki);
  • w przypadku wystąpienia utrudnień w odbiorze odpadów komunalnych należy kontaktować się Biurem Obsługi Klienta Wydziału Gospodarki Komunalnej UM Poznań, przez pocztę elektroniczną na adres: odpady@poznan.pl, lub poprzez formularz zgłoszeniowy.