POSTĘP PRAC

Komunikacja

Z każdym dniem widać postęp prac przy ulicy Pokrzywno w Poznaniu na odcinku od ul. Sanockiej do ul. Ropczyckiej. 

Inwestycja została podzielona na etapy tak, by ul. Pokrzywno pozostała częściowo przejezdna. Wykonawca zadania koncentruje się więc na zachodniej stronie ulicy, która jest wyłączona z ruchu. Stara nawierzchnia została rozebrana i przygotowywana jest baza pod nową konstrukcję jezdni. Trwają także prace związane z budową kanalizacji deszczowej. Przejazd możliwy jest wschodnią stroną ulicy, gdzie obowiązuje ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną. Prosimy o zachowanie ostrożności w rejonie prac i zwracanie uwagi na bieżące oznakowanie.

Po zakończeniu inwestycji poprawi się komfort i bezpieczeństwo pieszych oraz rowerzystów, wymieniona zostanie nawierzchnia jezdni, zyskają także pasażerowie autobusów. Ulica zmieni się na odcinku o długości ponad 800 metrów. Dwukierunkowa droga rowerowa zostanie poprowadzona po wschodniej stronie ulicy, przy krawędzi jezdni, natomiast chodnik przewidziany jest po obu stronach. Prace obejmują także budowę zatok i przystanków autobusowych.

Wykonawca zadania zajmie się również przebudową skrzyżowań i zjazdów do posesji. Ulica po zakończeniu prac będzie miała kanalizację deszczową, zyska też nowe oświetlenie. Przewidziane są również nowe nasadzenia zieleni. W zakres zadania wchodzi też budowa kanalizacji teletechnicznej. Całość uzupełni mała architektura w postaci ławek, stojaków rowerowych i koszy na śmieci – informują Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Według planów prace mają się zakończyć w czerwcu 2022 r.

Fot. Poznańskie Inwestycje Miejskie