WORKI NA LIŚCIE

AKTUALNOŚCI

POZNAŃ: Zarząd Dróg Miejskich rozpoczął tegoroczną edycję akcji mającej na celu pomoc właścicielom, administratorom i dozorcom w uprzątaniu liści opadających na miejskie chodniki położone przy ich posesjach.

Zgodnie z przepisami oczyszczenie nawierzchni chodników położonych bezpośrednio przy granicy działki należy do obowiązków właściciela nieruchomości.

Mieszkańcy nie zostaną obciążeni żadnymi kosztami worków, gdyż pokryje je Zarząd (w tym opłatę za zakup i dostarczenie worków do gromadzenia liści oznaczonych napisem „ZDM – worki zebrane z ulicy” oraz opłatę za późniejszy odbiór zapełnionych worków).

Mieszkańcy sprzątający chodniki położone przy swoich nieruchomościach mogą składać zamówienia na dostarczenie pustych worków, podając nazwę ulicy oraz numer posesji, gdzie ma nastąpić dostawa.

Od 12 września 2022 r. uruchomiono specjalny numer zgłoszeniowy.
tel. 61 64 77 274 (od poniedziałku do piątku, w godz. 7:00 – 9:00),
e-mail: liscie@zdm.poznan.pl

Worki, w liczbie adekwatnej do liczby przydrożnego drzewostanu, będą dostarczane bezpośrednio pod wskazane adresy (umieszczane w furtce bądź przerzucane przez płot posesji). W przypadku wykorzystania wszystkich dostarczonych worków, prosimy o złożenie kolejnego zamówienia.
Wykluczona jest możliwość dostarczania jednorazowo większej liczby worków do siedziby zarządcy bądź administratora, celem ich dalszego rozprowadzania wśród dozorców. Worki będą dostarczane bezpośrednio w miejsca, w których zbierane będą liście.

Zapełnione worki powinny być pozostawione w miejscu skąd liście były zbierane, na terenie  ogólnodostępnym – na poboczu bądź na części chodnika, po stronie posesji.

ZDM prosi również o nie wystawianie worków w pasy zieleni pomiędzy jezdniami.

Odbiór worków będzie odbywał się cyklicznie, według harmonogramu uwzględniającego podział terytorialny miasta. Harmonogram wywozu został opublikowany na stronie internetowej ZDM.

Do worków nie mogą trafiać inne odpady, a także liście zebrane z terenu samej nieruchomości np. z ogrodu. Odpady takie nie będą odbierane.

Fot. ZDM Poznań