WYBURZĄ BUDYNKI

AKTUALNOŚCI

POZNAŃ I OKOLICE: Niektóre nieruchomości na terenie poznańskich Krzesin i Starołęki oraz w okolicach podpoznańskiego Kórnika mogą zostać w przyszłości wyburzone. Wszystko z powodu planowanej budowy trasy Kolei Dużych Prędkości. W internecie można sprawdzić na mapie, które nieruchomości są na tej trasie.  

Planowany odcinek linii kolejowej nr 85 Sieradz – Kalisz – Pleszew – Poznań jest istotnym elementem największego w Europie Środkowo-Wschodniej, wieloletniego programu inwestycyjnego i komunikacyjnego – Centralnego Portu Komunikacyjnego.

W ramach projektu przewidziano realizację linii kolejowej z ruchem pasażerskim, przewidzianym nie tylko dla Kolei Dużych Prędkości (KDP): do 350 km/h, ale także dla ruchu regionalnych ekspresów mogących rozwijać prędkość do 160 km/h.

Budowa tej trasy oznacza jednak, że niektóre nieruchomości będą musiały być zburzone. We wrześniu odbyły się konsultacje społeczne z mieszkańcami Poznania i okolicznych gmin.

 • 6 września spotkanie odbyło się w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy ul. Tarnowskiej w Poznaniu.
 • Według przedstawicieli CPK konsultacje trwają od 2019 roku, były to konsultacje otwarte z mieszkańcami, z władzami wojewódzkimi, a w sierpniu 2021 z włodarzami Miasta Poznań. W wyniku tych konsultacji z 8 wariantów pozostało 4.

Szef Rady Osiedla na Krzesinach Mariusz Szlendak informuje, że  niestety o trwających od 2019 roku konsultacjach mieszkańcy tego osiedla nie byli informowani. Jego zdaniem o ile te 8 wariantów przedstawiało różne przebiegi linii kolejowej na terenie Poznania, tak pozostałe 4 niewiele się różnią dla mieszkańców naszego Osiedla. Trzy z nich zakładają poprowadzenie nowej linii kolejowej nad autostradą a jeden wariant poprowadzenie linii pod autostradą.

Nowa linia kolejowa nr 85 ma obsługiwać pociągi poruszające się z prędkością do 350km/h. Ze względu na prędkość pociągów wszystkie przejazdy mają być wykonane w formie bezkolizyjnej, a wiąże się to z budową nowych wiaduktów, zamknięciem istniejących przejazdów w jednym poziomie i budową nowych dróg dojazdowych. Ale najbardziej istotne dla części mieszkańców jest konieczność wywłaszczenia tam gdzie linia będzie przebiegać przez działki, domy, gospodarstwa rolne. W najgorszej sytuacji są mieszkańcy ul. Śmigi, gdzie większość nieruchomości znajduje się w projektowanym pasie nowej linii lub pomiędzy projektowaną linią a istniejącą (ten teren też jest planowany pod obsługę linii kolejowej a tym samym wywłaszczenie).

Na podstawie zadawanych przez mieszkańców pytań poinformowano, że:

 •  linia kolejowa powstanie niezależnie kto wygra kolejne wybory parlamentarne i niezależnie od budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego ponieważ jest to inwestycja dostosowująca kolej do standardów i wymagań Unii Europejskiej,
 • rozpoczęcie procesu wywłaszczeń i budowy nastąpi nie wcześniej niż 5 lat
 • konieczność montażu ekranów akustycznych będzie wyliczana na podstawie modelu cyfrowego, po budowie będzie można wnioskować na podstawie przeprowadzanych pomiarów hałasu,
 • nie jest planowana rozbudowa stacji Poznań-Krzesiny
 • obecny przejazd w ulicy Śmigi zostanie zlikwidowany, powstanie nowy bezkolizyjny do ul. Garaszewo,
 • obecny przejazd w ul. Krzesiny zostanie zamknięty – zostanie wybudowany wiadukt po stronie wschodniej od istniejącego przejazdu,
 • mieszkańcy mogą wypełniać ankiety do 12 października (https://www.cpk.pl/…/stes-sieradz-kalisz-pleszew-poznan)

Kolejne spotkanie odbyło się dzień później w Szkole Podstawowej nr 63 przy ul. Starołęckiej w Poznaniu.

Planowana trasa kolejowa na Starołęce

Dla mieszkańców Osiedla Starołęka-Minikowo i okolic najważniejsze informacje to:

 • Po północnej stronie mostu kolejowego na Starołęce zostanie wybudowany nowy most przez Wartę dla KDP.
 • Musi zostać wybudowany tunel pod torami kolejowymi wzdłuż ulicy Starołęckiej, ponieważ wszystkie przejazdy kolejowe muszą być bezkolizyjne.
 • Zostanie wyburzony budynek dworca kolejowego na Starołęce.
 • Nad ulicą Gołężycką zostanie wybudowany nowy wiadukt dla KDP.
 • Po północnej stronie ulicy Sandomierskiej, koło pętli autobusowej Garaszewo planowane są wyburzenia domów.
 • Nad ulicą Sandomierską będzie wybudowany nowy wiadukt dla KDP.
 • Nad autostradą A2 będzie wybudowany nowy wiadukt dla KDP. Opcjonalnie w 4 wariancie jest rozważana budowa tunelu pod autostradą A2.
 • Wzdłuż torów KDP będzie wybudowana droga serwisowa, na której dopuszczony będzie ruch lokalny.

Na stronie Centralnego Portu Komunikacyjnego można zobaczyć 4 warianty przebiegu trasy. Na terenie Poznania są one poprowadzone wzdłuż istniejącej linii kolejowej nr 272 i różnią się nieznacznie, jeśli chodzi obiekty inżynieryjne (wiadukty, tunele). 

Na stronie CPK dostępne są mapy, na których można poznać dokładne przebiegi każdego z czterech wariantów. W poszczególnych wariantach dostępna jest wyszukiwarka, w której po wpisaniu adresu można sprawdzić czy dana nieruchomość znajduje się na terenie przyszłej inwestycji rządowej – informują miejscy urzędnicy.

Fot. cpk.pl

Fot. Facebook/Osiedle Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo