TRASA KÓRNICKA

AKTUALNOŚCI

POZNAŃ-POLANKA: Zbliża się przebudowa tzw. trasy kórnickiej, czyli torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej i przystanków na odcinku od ul. Jana Pawła II do os. Lecha w Poznaniu. Zmieni się również pobliski układ drogowy. Przy okazji ma być wyciętych sporo  drzew.

Sprawa przebudowy trasy wywołała sporo kontrowersji wśród mieszkańców.

Radny z poznańskich Rataj Artur Świątkowski mówił w Radiu Eska o planowanej przebudowie trasy kórnickiej, w związku z którą wyciętych ma zostać 121 drzew.

– Wielu mieszkańców kontaktuje się z nami w ostatnich dniach, prosząc o pomoc i interwencję. Informujemy, że Rada Osiedla Rataje nie została w żaden oficjalny sposób poinformowana o planach dotyczących tej inwestycji. Zarząd Osiedla Rataje podjął już działania, zmierzające do wyjaśnienia tej sprawy. Uważamy, że głos naszych mieszkańców jest tu najważniejszy – informuje radny Świątkowski.

Po interwencji Rady Osiedla Rataje spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie poinformowała radnych, że:

– Do wycięcia zaplanowano m.in. klony, wiązy, jawory, jesiony i głogi. Do przesadzenia zakwalifikowano 14 drzew (klony polne oraz graby 'Fastigiata’). Projekt modernizacji zakłada nasadzenia rekompensacyjne, w ramach których posadzonych w rejonie przebudowywanej trasy posadzonych zostanie 250 drzew (jarząb mączny i jesion wyniosły). W wyniku nowych nasadzeń o ok. 1/3 zwiększy się również liczba krzewów wzdłuż trasy.

Prowadzone są jeszcze analizy możliwości wprowadzenia zmian w projekcie, które pozwoliłyby na pozostawienie bez zmian większej ilości drzew.

W ramach inwestycji kompleksowo przebudowana zostanie trasa tramwajowa od skrzyżowania ul. Jana Pawła II i ul. Kórnickiej do os. Lecha. Odcinek ten liczy ok. 1,9 km długości. Zdemontowane i wybudowane na nowo zostanie torowisko, a także sieć trakcyjna i cała infrastruktura towarzysząca.

Założeniem inwestycji jest wykonanie torowiska o nowoczesnych parametrach technicznych i technologicznych, w celu osiągnięcia m.in. trwałości, stabilności, poprawy bezpieczeństwa.

 – Dzięki inwestycji ograniczona zostanie emisja drgań i hałasu, które wiążą się z przejazdem tramwajów. Zmienią się także lokalizacje przystanków, ponadto zostaną one  dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych – mówi Justyna Litka, prezes spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

W zakres inwestycji wchodzi przebudowa przystanków Kórnicka (za ul. Jana Pawła II, przy remontowanym torowisku) i os. Tysiąclecia, natomiast obecne perony przystanku Polanka czeka rozbiórka. W zamian powstaną dwa nowe: Polanka – bliżej przejścia w ciągu ul. Milczańskiej, a także Łacina – w rejonie nowych osiedli mieszkaniowych. 

Na peronach pojawią się elementy wyposażenia dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową i dysfunkcją wzroku. Poruszanie się ułatwi też budowa lub przebudowa schodów oraz pochylni.

Zmienią się również trasy rowerowe i ciągi piesze w rejonie inwestycji, m.in. zostaną dostosowane do nowych peronów przystankowych, schodów i pochylni.

Przewidziana jest też budowa przedłużenia ul. Pleszewskiej o długości ponad 200 metrów, na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy do kolejnego z ulicami Kaliską i Polanka. Będzie to jednojezdniowa ulica z chodnikiem po obu stronach i drogą rowerową po stronie wschodniej.

Po przebudowie przejazd przez torowisko tramwajowe w ciągu ul. Milczańskiej nie będzie dostępny dla samochodów, przewiduje się tam budowę wyłącznie przejścia i przejazdu dla pieszych i rowerzystów.

Zamknięcie przejazdu dla samochodów nastąpi zgodnie z zapisami planu miejscowego, istotne są tu kwestie bezpieczeństwa. Przewiduje się za to rozbudowę ul. Kaliskiej na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła II z dostosowaniem organizacji do ruchu jednokierunkowego na tym odcinku, z możliwością przejazdu przez torowisko. W planach jest również budowa ciągu pieszego i rowerowego po południowej stronie torowiska do ul. Piaśnickiej i Inflanckiej.

W zakres zadania wchodzi budowa odwodnienia, oświetlenia ulicznego, montaż monitoringu. Wyłoniony w postępowaniu przetargowym wykonawca zajmie się również budową utwardzonego dojazdu dla służb technicznych zmierzających do stacji prostownikowej Rataje – informuje spółka PIM

Rozpoczęcie prac planowane jest jesienią tego roku, a zakończenie w drugiej połowie 2023 r.

Fot. Poznańskie Inwestycje Miejskie