ŚCIEŻKA ROWEROWA

Więcej Wieści

POZNAŃ-SZCZEPANKOWO/TULCE: Po kilku latach przygotowań rusza budowa ścieżki rowerowej z Poznania do Gowarzewa. Przetarg rozstrzygnięto w 2019 roku.

Gmina Kleszczewo informuje, że trwają prace przygotowawcze do realizacji zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej Poznań – Tulce w ciągu dróg powiatowych 2438P, 2429P, 2489P (była DW 433). Zakres inwestycji obejmuje budowę ścieżki rowerowej Poznań – Tulce (Etap I). Projektowany odcinek o dł. 3,587 km biegnie od granicy miasta Poznania (Szczepankowo) poprzez Tulce i kończy się w rejonie ul. Diamentowej w Tulcach.

W ramach projektu wykonane zostaną ciągi komunikacji pieszej i rowerowej o szerokościach od 1,50 m do 3,50 m. Wykonane zostanie także nowe oświetlenie energooszczędne na odcinkach od km 0+00 do km 0+500 oraz od cmentarza Tulcach do ul. Diamentowej. W rejonie kościoła wybudowany zostanie parking rowerowy (Bike&Ride).

Projektowana droga rowerowa stanowić będzie jednocześnie ciąg spacerowy, przy którym zostaną zlokalizowane miejsca odpoczynku.

Na etapie projektowania pojawiły się np. kolizje z sieciami podziemnymi, konieczność utworzenia skrzyżowania na połączeniu z ulicą Polną. Procedury wydłużyła też pandemia. Całość ma kosztować 7,5 mln złotych, z czego 3,1 mln zł pochodzi z funduszy unijnych. Prace mają zakończyć się na początku 2023 roku – informuje gmina.