MOST W PLANACH

AKTUALNOŚCI

CZAPURY/LUBOŃ: Powiat Poznański w lipcu otrzymał dofinansowanie z Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów na „Budowę mostu nad rzeką Wartą.

Nowa przeprwama ma powstać w ciągu nowoprojektowanej drogi powiatowej Luboń – Czapury od drogi wojewódzkiej nr 430 do drogi powiatowej nr 2460P, gm. Luboń, Mosina.

– Kwota dofinansowania z budżetu państwa: 1 013 889,60 zł

– Kwota inwestycji: 1 267 362,00 zł.

Cel i planowany efekt: budowa nowego mostu na rzece Warcie wraz z niezbędnymi dojazdami łączącymi drogę wojewódzką DW430 w Luboniu z drogą powiatową nr 2460P w m. Czapury, który ułatwi mieszkańcom dostęp do infrastruktury zlokalizowanej w granicach całej Aglomeracji Poznańskiej i skróci czas przejazdu – czytamy na stronie powiatu poznańskiego.

Fot. Powiat Poznański